Nationaal Park Weerribben-Wieden

Zorgen voor natuur en landschap

Tijd van televisie en computers

Mooie omgeving

Aan de noordkant van de weg Steenwijk-Blokzijl ligt het natuurgebied de Weerribben. In het gebied zie je veel vaarten, sloten, riet- en hooilanden. Aan de andere kant van de weg ligt het natuurgebied de Wieden. Hier vind je veel water, zoals de grote meren Beulaker- en Belterwiede.

Eerste natuurbeschermers

In 1934 kocht de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten het eerste stukje natuur van wat in 2009 het Nationaal Park Weerribben-Wieden zou worden. De eerste natuurbeschermers hadden vooral oog voor eendenkooien. Deze eendenkooien zijn al heel oud. Zo'n kooi werd door kooikers gebruikt om wilde eenden te vangen. De eenden werden verkocht. Om de eenden te lokken werd de natuur om de kooi heen met rust gelaten. Er mochten ook geen mensen komen. Daarom waren er vaak veel verschillende zoogdieren en vogels te vinden.

Boeren

Na de Tweede Wereldoorlog raakten veel boeren in het gebied in de problemen. Om meer geld te verdienen, moesten ze meer vee houden. Maar dat was lastig, want al het vervoer ging over water. Daarom worden deze boeren ook wel vaarboeren genoemd. Veel zonen wilden het bedrijf van hun vader niet meer overnemen. Land bleef daardoor ongebruikt liggen. Dat werd opgekocht door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Al snel groeide het grasland dicht met kruidachtige planten en later elzenbroekbos. Al die opgekochte kleine stukjes grond bij elkaar maakten samen één groot natuurgebied.

Natuurliefhebbers

Er komen veel natuurliefhebbers met bootjes naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zij houden van de afwisseling tussen land en water. Er zijn slootjes, vaarten en grote meren. Ook zie je rietland, hooiland, weilanden en bossen. In de winter is het gebied meer open. Het riet is dan gemaaid. Je ziet dikke bossen riet op de kant langs de sloten liggen. De bomen zijn kaal en de meren verlaten. In de zomer is alles dichtbegroeid. De rietlanden zijn groen, dicht en hoog en soms zie je een paar koeien grazen.

Veilig oversteken

De weg Steenwijk-Blokzijl is gevaarlijk voor de dieren die in het Park leven. Daarom wordt bij Muggenbeet een tunnel onder de weg gelegd. Zo kunnen de dieren veilig oversteken van de Wieden naar de Weerribben en omgekeerd. Voor de aanleg van de tunnel moesten de boeren een stuk van hun land afstaan. Het landbouwgebied wordt zo steeds kleiner en het Nationaal Park groter.