Keizer de baas

De Franse tijd

Tijd van pruiken en revoluties

De Fransen komen!

In de zomer van 1794 probeerde het Franse leger Nederland binnen te vallen. Niet iedereen vond dat erg. De patriotten in Nederland wachtten ongeduldig op hun komst. Ze hadden dezelfde ideeën als de Fransen: alle mensen zijn gelijk en mogen meebeslissen over het bestuur van het land. De patriotten hoopten dat de Fransen zouden helpen om deze nieuwe ideeën in Nederland in te voeren.

Land onder water

Stadhouder en prins Willem V (de vijfde) wilde hier niks van weten. Om Fransen tegen te houden, liet hij de dijken doorsteken. Zo liepen grote delen van het land onder water. Maar toen begon het te vriezen. De rivieren bevroren en de soldaten konden zo naar de overkant lopen. Willem V en zijn familie vluchtten snel naar Engeland. Vanaf dat moment waren de Fransen de baas.

Keizer

In 1799 werd Napoleon de baas van de Fransen. Hij had niet alleen alles voor het zeggen in Frankrijk, maar ook in de landen die door de Fransen veroverd waren, zoals België en Nederland. In 1804 kroonde hij zichzelf tot keizer. Napoleon heeft veel dingen veranderd. Hij is daarom heel belangrijk geweest voor Nederland.

Achternaam

Hij voerde allerlei nieuwe regels in, die we nu nog steeds kennen. Bijvoorbeeld: rechts rijden op de weg. Zo zouden er minder ongelukken gebeuren. Een andere regel was het hebben van een achternaam. Sommige mensen hadden alleen een voornaam. Napoleon wilde dat iedereen zich op het gemeentehuis liet inschrijven. Wie geen achternaam had, mocht er zelf één bedenken.

Kilo's, meters en liters

Ook de rekensommen met kilo's, meters en liters heb je aan Napoleon te danken. Hij vond het erg onhandig dat de maten en gewichten in iedere stad en streek anders waren. Daarom voerde hij de kilo, meter en liter in.

Weg met de adel!

Volgens de Fransen waren alle mensen gelijk. Daarom mochten mensen van adel, zoals graven en baronnen, hun titel niet langer gebruiken. Ook werden hun familiewapens verwijderd. Kijk maar eens in de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk of in de Grote of Sint Nicolaaskerk in Vollenhove. Daar zie je oude grafstenen, waarop het familiewapen weggeslagen is.

Klinkt goed?

Veel Nederlanders waren in het begin blij met de komst van de Fransen. Maar dat duurde niet lang. De Franse soldaten kostten veel geld. Napoleon wilde de baas zijn in zoveel mogelijk landen. Daarom voerde hij veel oorlogen. Nederlandse jongens moesten verplicht soldaat worden in Napoleons leger en voor hem vechten.

Oorlog en vrijheid

Ook andere Europese landen hadden genoeg van de Fransen. Er werd een groot leger gevormd om tegen Napoleon te vechten. In oktober 1813 versloegen zij Napoleon bij het dorpje Waterloo in België. Nederland werd aan het einde van 1813 bevrijd door de kozakken. Dat waren soldaten te paard uit Oost-Europa. Daarna werd Nederland een koninkrijk, met koning Willem I op de troon.