Pas op voor het water!

De Zuiderzeedijk

Tijd van steden en staten

Flevoland

Als je op een oude en een nieuwe landkaart van Nederland de provincies zou vergelijken, dan zou je direct één ding opvallen. De provincie Flevoland bestond vroeger niet! Op die plek lag eerder de Zuiderzee.

Ontstaan

De Zuiderzee ontstond in de vroege Middeleeuwen. Dat ging zo: eerst had je een uitgestrekt veengebied met grote meren. Dit gebied werd het Flevomeer of Almere genoemd. Toen de zeespiegel steeg en er ook via rivier de IJssel steeds meer water in het gebied terechtkwam, veranderde het veengebied in een zee: de Zuiderzee.

Gevaar

De nieuwe zee zorgde tijdens woeste stormen voor overstromingen. Niemand was veilig voor het zeewater. Daarom besloten de mensen een dijk te bouwen om het water tegen te houden. Deze dijk werd de Zuiderzeedijk genoemd. Om te zorgden dat alle riviertjes in het gebied toch nog in de zee konden stromen, werden er sluizen (zijlen) in de dijk gebouwd. Zoals de Giethoornse, Steenwijker en Vollenhoofse zijl bij Blokzijl.

Iedereen helpt

Zonder dijken was wonen langs de Zuiderzee levensgevaarlijk. De dijken moesten dus goed onderhouden worden. Al in 1363 werden er regels opgeschreven voor het onderhoud van de dijken. Wie land achter de dijk had liggen, moest meehelpen. Wie dat niet deed, werd gestraft.

Einde van de zee

Bij enorme stormen lukte het niet altijd om het water met de dijken tegen te houden. Dan braken de dijken door en werd het land overstroomd. Een aantal mensen wilde daar wat aan doen. Om het land veiliger te maken besloten zij de Waddenzee en de Zuiderzee van elkaar te scheiden met een dam: de Afsluitdijk. De Afsluitdijk was in 1932 klaar. Hierdoor veranderde de Zuiderzee in een groot meer. Dat meer ken je als het IJsselmeer.

Welk water?

De oude Zuiderzeedijk is er nog steeds. Maar als je er op staat, zie je geen water. Tussen 1936 en 1942 werd in een deel van het IJsselmeer de Noordoostpolder aangelegd. In de oude Zuiderzeeplaatsen Vollenhove, Blokzijl en Kuinre kijk je nu niet meer uit op zee, maar op de jonge provincie Flevoland.