Nieuwe West-Friezen

Tijd van televisie en computers

Steeds nieuwe bevolking

De bevolking van West-Friesland is al eeuwenlang in beweging. Er komen nieuwe mensen bij en er gaan mensen weg. Ze kwamen van overal uit de wereld. Door de ligging aan het water kwamen er uit Scandinavië mensen met de boot. Ze dreven handel met de West-Friezen en een aantal bleven hier wonen. Ook Spaanse soldaten die in de zestiende eeuw vochten, vestigden zich in West-Friesland. Aan de achternaam kun je zien waar mensen van oorsprong vandaan kwamen. Welkers, Lampe, Bruggeman, Oostermeijer, Brinkman, Huisman en Stockman lijken West-Friese namen. Maar het zijn namen die uit Duitsland komen van het katholieke deel van de bevolking.

Joden uit heel Europa

West-Friesland was populair bij de Joodse bevolking. Rond 1560 vluchtten Spanjaarden en Portugezen uit hun land. Ze werden vervolgd om hun godsdienst. In Holland waren ze welkom, maar ze mochten niet alle beroepen kiezen. In Hoorn mochten de Joden geen handel drijven in het klein. De groothandel was wel toegestaan en hiermee verdienden ze veel geld. Toen de handel rond 1700 inzakte vertrokken de Spaanse en Portugese joden weer. Na 1760 kwamen er Joden uit Oost-Europa. Zij hadden niet veel geld en vestigden zich voornamelijk in Hoorn.

Weg uit West-Friesland

Ook uit West-Friesland vertrokken er mensen. Vaak gingen ze naar Amsterdam of overzee. Het waren steeds kleine aantallen. Na de Tweede Wereldoorlog groeiden het aantal West-Friezen dat wegging. Ze vreesden dat er in het arme Nederland van na de oorlog geen toekomst meer was. Ze gingen naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland om daar als boer te gaan werken.

Verandering in West-Friesland

De nieuwe bevolking kwam overal vandaan. Uit de voormalige koloniën Indonesië, Suriname en de Antillen. Ook uit Vietnam, Marokko en Turkije kwamen mensen om hier te wonen en te werken. Door de verschillende culturen veranderde het straatbeeld. Naast kerken staan er nu ook moskeeën. Maar ook op het gebied van eten zijn er veel meer mogelijkheden. Je kunt aardappelen, vlees en groente eten, maar ook een Vietnamese loempia of een broodje kebab.