Watersnood

Tijd van televisie en computers

Ramp

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 gebeurde er een grote ramp in Waterland. De dijken braken door en veel land kwam onder water te staan. Dit kwam door extreem hoog water in combinatie met een zware storm. De golven sloegen over de Waterlandse zeedijk. Uiteindelijk brak de dijk op wel elf plaatsen. Het water van de Zuiderzee stroomde Waterland in tot Purmerend. In de volgende dagen braken nog meer dijken. Hierdoor overstroomden verschillende polders. Onder andere de polders van de Buikslotermeer, Oostzaan en de Broekermeer liepen onder water.

Slachtoffers

In heel Waterland waren er slachtoffers. In Marken verdronken wel 16 inwoners, maar ook op andere plekken kwamen inwoners om. Veel vee verdronk, vooral in Zuiderwoude en Ransdorp. Dit kwam omdat de dorpen vlak achter de dijk lagen. Voor het vee dat gered werd moest er een plek gezocht worden. Eerst kregen ze een plaats in kerken en schoolgebouwen. Al snel werd dit te vol. Gelukkig konden de dieren naar boerderijen buiten Waterland gebracht worden.

Veel schade

Naast dat er mensen en dieren waren omgekomen, was er veel schade. Huizen en boerderijen waren ingestort of hadden schade van het water. Tramrails en spoorlijnen konden niet meer gebruikt worden. Door het zoute water van de zee kon er geen vee meer grazen op de weilanden.

Centrale hulp

Gelukkig kwam bij de ramp de hulp snel op gang. Er werd geld ingezameld en voor mensen en dieren kwam er onderdak en voedsel. Vanuit Waterland was er één plek waarvan de hulp werd aangeboden, het Centraal comité Waterland. Bij de ramp werden militairen ingezet. Zij hielpen bij het dichten van de gaten in de dijk. Op 23 maart was de dijk weer dicht en werd er begonnen met het droogmalen van de polders. In de zomer van 1916 waren alle polders weer droog.

Afsluiten van de Zuiderzee

De ramp in Waterland was de eerste grote natuurramp in Nederland en dit maakte veel indruk. Er werden fotoreportages gemaakt en er was veel aandacht in de media. Zelfs de koningin kwam langs. De grote hoeveelheid aandacht voor de ramp had ook nog een ander gevolg. De heer Lely had een plan gemaakt om de Zuiderzee af te sluiten en gedeeltelijk in te polderen. Dit om rampen met overstromingen in de toekomst te voorkomen. In 1918 werd het plan van de heer Lely goedgekeurd.