Gouden Eeuw

Tijd van regenten en vorsten

Rijkdom en veel geld verdienen

De Gouden Eeuw is een andere naam voor de zeventiende eeuw. Dit was een tijd waarin er veel geld verdiend werd en er veel rijkdom was. In Amsterdam werd bijvoorbeeld de stad uitgebreid. Dit gebeurde door onder andere het graven van de Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. Hier woonden de mensen met veel geld. Het geld werd verdiend in de handel en met de scheepvaart.

Kaas uit Waterland

Ook in Waterland werd er veel geld verdiend. Dit gebeurde in de landbouw en in de veeteelt. Door het droogmaken van land in de buurt van Purmerend was er veel grond bij gekomen. Hierop werden gewassen verbouwd en dieren gehouden. Al deze producten werden verkocht op de markten van Purmerend. Maar ook de boerinnen speelden een belangrijke rol. Van de melk van de koeien werd er kaas gemaakt. Deze kaas ging de hele wereld over en was wereldberoemd.

Markt in Purmerend

Een belangrijke rol in de bloei van Waterland had Purmerend. De stad had heel veel verschillende markten, bijvoorbeeld de groentemarkt en kaasmarkt. Maar ook voor alle soorten dieren waren er aparte markten. Er bestond een pluimveemarkt, schapenmarkt, kalvermarkt, varkensmarkt, paardenmarkt en een vismarkt.

Ook andere mensen in Purmerend verdienden geld aan de markt. De bezoekers van de markt bleven overnachten en wilden wat eten. De markt was voor Purmerend een belangrijke bron van inkomsten.

Groei en bloei in Waterland

Door de bloei van Amsterdam waren er wegen nodig naar de steden in Waterland. Er werden trekvaarten aangelegd tussen Amsterdam en een aantal plaatsen. De trekvaarten vormden een verbinding tussen Amsterdam en Purmerend, Monnickendam, Edam en Hoorn. Ook een aantal dorpen beleefde een groei in de Gouden Eeuw. Jisp en De Rijp speelden een belangrijke rol in de walvisvaart.

Mooie gebouwen

De groei van de economie kon je ook zien aan gebouwen en schilderijen. Gebouwen waren zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant mooi versierd. Voorbeelden zijn de Speeltoren in Monnickendam, de raadshuizen van De Rijp en Jisp en de kerk in Midden Beemster. In kerken was aan de binnenkant ook veel moois te ontdekken. Naast kerkorgels in Edam en Monnickendam zijn er in Edam in de Grote Kerk gebrandschilderde ramen te zien.

Buitenhuizen

In de zomermaanden trokken de rijke Amsterdammers de stad uit. Ze woonden in buitenhuizen in de Beemster en in de Purmer. Dicht bij Purmerend lag een hele mooie buitenplaats met de naam Vredenburg. Van het gebouw is niks meer over. Alleen een maquette in Museum Betje Wolff laat nog iets zien van het prachtige gebouw.