Atoomonderzoek in Petten

Tijd van televisie en computers

Kernenergie in Nederland

Er bestaan verschillende soorten energie. Bijvoorbeeld aardgas of kernenergie. Rond 1950 dacht de regering dat kernenergie een belangrijke rol ging spelen. Het aardgas raakte een beetje op. Ze dachten daarom dat in 1970 50% van de energie kernenergie zou zijn. Daarom werd in 1955 de Stichting Reactor Centrum Nederland opgericht. De afkorting van de stichting werd RCN.

De kernreactor in Petten

RCN vestigde zich bij Petten. Dit was op een terrein van Staatsbosbeheer midden in de duinen. Het was een goede plek om een kernreactor te bouwen. Het terrein lag ver van huizen vandaan. Bij het Noord-Hollands kanaal was er voldoende koelwater te vinden en in de Noordzee kon het reactorwater geloosd worden.

Andere naam

In de jaren 70 werden er niet veel kerncentrales gebouwd. Dit had twee oorzaken. Er werden grote nieuwe gebieden met aardgas ontdekt. Daarnaast had kernenergie een slechte naam. Vanuit de bevolking waren er protesten tegen kernenergie omdat het gevaarlijk was en slecht voor het milieu. Kernenergie wordt veel gebruikt in de medische wereld. In 1976 werd de naam van het RCN veranderd in ECN. De nieuwe naam werd voluit Energieonderzoek Centrum Nederland. Bij ECN ging het nu om onderzoek naar allerlei soorten van energieopwekking. Dit kon bijvoorbeeld ook zonne- of windenergie zijn.

De toekomst van kernreactor

Veel mensen in de Noordkop hebben met ECN te maken. Ze werken bij het bedrijf of krijgen klanten door het bedrijf. Toch is de toekomst van de kernreactor onduidelijk. In het verleden zijn er een aantal ongelukken gebeurd bij de reactor. Ook zorgt de opslag en het vervoer van het kernafval voor problemen. Daarom wordt in uiterlijk in 2016 de reactor vervangen of gesloten.