Industrialisatie in het IJmondgebied

Tijd van televisie en computers

Bedrijvigheid

Bij IJmuiden denk je nu aan het bedrijf Corus. Bij Corus wordt staal gemaakt. Maar al vanaf 1865 is het een gebied waar hard werd gewerkt. Het begon met de aanleg van het Noord-Hollands kanaal in 1865. Al snel werd het gebied bevolkt door grondwerkers. Toen het kanaal eenmaal open was in 1876, vestigden zich al snel bedrijven in de buurt van het kanaal.

Het Noordzeekanaal

Op 1 november 1876 klonken er 101 saluutschoten bij IJmuiden. Het Noordzeekanaal werd geopend door Koning Willem III. Het kanaal betekende een snelle verbinding tussen Amsterdam, IJmuiden en de Noordzee. Door het kanaal werd de haven toegankelijker voor moderne grote stoomschepen. In 1865 was er begonnen met de aanleg. Er is 20 jaar aan het kanaal gegraven! Grondwerkers vestigden zich met hun gezin in de buurt van het kanaal. Ze woonden in keten, zelfgebouwde hutten en zelfs in holen onder de grond. Naast Velsen kwam het nieuwe dorp De Heide. Op deze plaats staat nu het stadhuis. In het dorp Velsen wonen nog steeds nakomelingen van de grondwerkers.

Nieuwe bedrijven

Bij de monding van het kanaal vestigden zich bedrijven. Pieter Smidt van Gelder uit Wormerveer opende bij Velsen zijn papierfabriek De Eendracht. Hij was de eerste in Nederland die werkte met een nieuwe roterende papiermachine. Bij de productie was veel schoon water nodig. De grondstof voor papier was hout. Dit werd over het kanaal per zeeschip uit Scandinavië aangevoerd. Ook kleinere gemeentes zoals Beverwijk profiteerden van het Noordzeekanaal. De aardbeien, "Rooie Amazones" genoemd, konden door het kanaal in een groter gebied verkocht worden. Fruit en tuinbouwproducten van de Beverwijksche Conservenfabriek en NV Gebroeders Docter werden nu ingeblikt over het kanaal vervoerd.

IJzer en staal

Ingenieur Wenckenbach was de oprichter van de Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken NV. Nu is het bedrijf bekend als Corus. Op 22 januari 1924 ging oven I aan. Twee jaar later werd oven II in gebruik genomen. En in 1930 oven III. Het ijzererts kwam met schepen uit Zweden. Het bedrijf produceerde ijzer en vanaf 1939 ook staal. In 1957 begon Hoogovens met het produceren van oxystaal. De productie groeide enorm en het bedrijf liet de concurrentie ver achter zich.

Nieuwe werknemers

Door de groei van de productie waren er meer werknemers nodig. Het ging van 2000 personen naar ruim 20.000 in 1960. Eerst kwamen de werknemers vooral uit de regio. Ze reden met pendeldiensten naar IJmuiden-Velsen. Al snel was er toch een tekort aan personeel. Dit werd aangevuld met "gastarbeiders". Dit waren mensen die uit Italië, Spanje, Turkije en Marokko kwamen om hier te werken. De Italianen en Spanjaarden woonden eerst op logementschepen.

Sociaal bedrijf

De Hoogovens stonden bekend als een sociaal bedrijf. Er was volop aandacht voor het personeel. Er waren goede sociale voorzieningen en een aantal extra's. Zoals een eigen vakantieoord voor werknemers, zomerkampen voor de kinderen en de bouw van personeelswoningen. Na 1970 veranderde het sociale karakter van de Hoogovens. Door de oliecrisis van 1973 was er minder vraag naar staal. Er werden mensen ontslagen en het werk werd uitbesteed. Zelfstandige bedrijven namen de productie over. Bij de Hoogovens zelf was er weinig plaats voor vast personeel. In 1999 fuseerde Hoogovens met British Steel. Vanaf nu was de naam Corus.