Kasteel van Van Aemstel gaat in vlammen op

Tijd van steden en staten

Het begon met een kerk

In de tiende eeuw hoorde het gebied van Amstelland bij Utrecht. De bisschop van Utrecht was hier de baas en vestigde een kerk. De kerk kwam op de oever te staan waar de rivier de Amstel en de rivier de Bullewijk samen komen. Hoog op de oever had geen kerk geen last van hoog water en overstromingen. Bij stormvloed kwam het water vanuit het IJ naar de Amstel en overstroomde Ouderkerk.

Amstelland groeide

Rondom de kerk groeide het aantal inwoners. Het gebied van Amstelland strekte zich uit naar de huidige plaatsen Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Waverveen. Het kreeg de naam Amestelle, dit is te vinden in een oorkonde uit 1105. Door de bisschop van Utrecht werd de eerste schout van Amestelle benoemd, Wolfger van Aemstel.

De familie van Aemstel

Wolfger van Aemstel was de uit de familie van Van Aemstel die schout werd. Zijn zoon Egbert van Aemstel bouwde een kasteel. Het stond op de plek waar nu in Ouderkerk de Portugese-Israëlitische begraafplaats is. Gijsbrecht II, de achterkleinzoon van Wolfger, was de eerste uit de familie die tot ridder geslagen werd. Hij had het gezag over Amstelland, Diemen en de Vechtstreek. Het gebied was van 1105 tot 1317 in handen van de familie Van Aemstel. Na 1317 was dit over, het kwam definitief in bezit van de graven van Holland.

Ruzie over de nieuwe graaf van Holland

Het gebied van Gijsbrecht II van Aemstel was onderdeel van het Graafschap Holland. Dit werd bestuurd door Dirk VII, de graaf van Holland. In 1203 overleed hij en er ontstond ruzie over wie zijn opvolger werd. Werd het zijn dochter Ada of de broer van Dirk VII? Ada mocht niet haar vader opvolgen, dit was alleen mogelijk voor een man. Snel trouwde zij met Lodewijk van Loon, zodat hij graaf van Holland kon worden. Gijsbrecht van Aemstel II vond dit een goed idee en hielp Lodewijk en Ada. Maar voor de inwoners van Kennemerland, de Kennemers, was dit onbespreekbaar. Uit wraak staken zij in 1204 het kasteel van Gijsbrecht van Aemstel II in de brand. Van het kasteel bleef niks over.