Amstelland ligt in de frontlinie

Tijd van pruiken en revoluties

Amstelland ligt in oorlogsgebied

Amstelland ligt vlakbij Amsterdam, dit had niet alleen maar voordelen. In oorlogstijd werd Amstelland zwaar getroffen. Kogels vlogen over de dorpen en er werd geplunderd en brand gesticht. Het gebied rondom Amsterdam werd vaak als eerste aangevallen. Dit gebeurde zowel in het jaar 1672 door de Fransen. Maar ook rond 1787 was Amstelland het toneel van een hevige strijd tussen de patriotten en Pruisische troepen.

De Koningin wordt tegengehouden

In 1787 werd Koningin Wilhelmina door de patriotten tegengehouden bij Goejanverwellesluis. Koningin Wilhelmina was de vrouw van stadhouder prins Willem V en de zus van de koning van Pruisen. Dit maakte de koning van Pruisen woedend. Het kon toch niet dat zijn zuster, koningin Wilhelmina, er niet door kon.

Wraak van Pruisen

De koning van Pruisen besloot wraak te nemen en trok naar Nederland.

Maar ook de patriotten namen maatregelen. Ze zetten het platteland tussen Zuiderzee en Haarlemmermeer onder water. En bij Halfweg kwam een groot leger zodat het Pruisische leger niet naar Haarlem kon komen. De Pruisen werden tegengehouden bij Duivendrecht en Diemen. 's Nachts slopen de Pruisen naar Uithoorn. De patriotten hadden ze hier niet verwacht maar in Ouderkerk. Ook hier werd strijd geleverd. De strijd tussen de twee legers bleef heen en weer gaan.

Een list van Pruisen

De Pruisische commandant, hertog van Brunswijk, bedacht vanuit Kudelstaart een list. In de nacht viel hij Amstelveen aan vanuit het Haarlemmermeer en het Nieuwe Meer. Duizenden mannen waren hierbij betrokken. De patriotten hadden geen aanval verwacht van deze kant, het was een aanval van achteren. Urenlang werd Amstelveen aangevallen. En aan het eind van de ochtend van 1 oktober 1787 moest Amstelveen zich overgeven. In de Dorpsstraat kun je nog iets zien van de strijd. In de muur van een woning zit een kanonskogel ingemetseld.

De strijd ging verder

Maar de strijd was nog niet afgelopen. De Pruisische troepen gingen richting Ouderkerk. Ook vanuit Uithoorn en Abcoude kwamen er Pruisische troepen. Ouderkerk lag midden in het oorlogsgebied. Het lukte de patriotten niet om de Pruisische troepen te verslaan en ze trokken zich terug in Amsterdam. Op 10 oktober 1787 moest het stadsbestuur van Amsterdam zich overgeven. De stadhouder van Holland, prins Willem V had zijn macht weer terug.