Zorg voor de doden

Begraven in Heemstede en Bennebroek

Aan de Herfstlaan te Heemstede ligt sinds 1829 een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland. Het ontwerp is van de hand van J.D. Zocher jr., een in Nederland beroemde landschapsarchitect die ook elders in Heemstede en omgeving zijn sporen heeft nagelaten.

Tot 1828 werden protestanten in Heemstede begraven in en bij de Hervormde kerk aan het toenmalige Kerkplein (nu Wilhelminaplein) en de katholieken op het kerkhof Berkenrode ten westen van de Herenweg. In 1825 werd een wet van kracht die voorschreef dat er vanwege hygiënische en ethische redenen alleen nog maar buiten de bebouwde kom begraven mocht worden.

Op een oude buitenplaats
In 1828 ging de gemeente Heemstede op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe begraafplaats. In en rond Heemstede hadden rijke families in de 18de eeuw grote en kleine buitenplaatsen gebouwd. Het oog van de gemeente viel op een deel van de buitenplaats Westermeer, die toen ter veiling werd aangeboden.

De landschapsarchitect J.D. Zocher jr. (1791-1870) kreeg in 1829 de opdracht voor de aanleg van de begraafplaats. Hij maakte een ontwerp in Engelse landschapsstijl, gekenmerkt door gebogen paden met aan beide zijden grafvelden en waterpartijen, die het katholieke en protestantse deel van elkaar scheidden.

De katholieke begraafplaats
In 1879 kregen de katholieken achter hun nieuwe kerk, de Sint Bavo aan de Herenweg, een eigen, nieuw kerkhof. Het katholieke deel van de begraafplaats aan de Herfstlaan werd lange tijd nauwelijks meer gebruikt. Dat duurde tot 1927. In dat jaar werd een tweede parochie in Heemstede gesticht met de kerk aan het Valkenburgerplein, de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart. Deze parochie verwierf het katholieke deel van de begraafplaats voor één gulden.

Uitbreiding
De huidige ingangspartij met aula en beheerderswoning dateert van 1927. De aula is een ontwerp in art deco-stijl van Jos Cuypers en heeft prachtige glas-in-loodramen. Bij de ingang is het thema zonsopkomst, bij de uitgang zonsondergang. In 1948 is de begraafplaats uitgebreid onder leiding van Gerard Bleeker in de vorm van meer rechte en geometrische vormen. De oude zwemvijvers aan de Glipperdreef zijn in 1964 gesloten en gesloopt. Het vrijkomend terrein is bestemd voor (toekomstige) uitbreidingen van de begraafplaats. In 1993 heeft de begraafplaats de beschikking gekregen over een columbarium waarin urnen geplaatst kunnen worden.

Grafmonumenten
De begraafplaats herbergt diverse grafmonumenten uit de 19de eeuw. Zo zijn er 3 grote en 12 kleine grafkelders van bekende Heemsteedse families te vinden, zoals Van Merlen, Enschedé, Van Vollenhove (zie foto rechtsboven op deze pagina), Van Lennep en Teding van Berkhout. Een aantal van die graven staat op de nominatie op de gemeentelijke monumentenlijst te komen.

Om te voorkomen dat oude, historisch van belang zijnde grafstenen zouden worden geruimd, is in 2007 op de Algemene Begraafplaats een cultuurhistorische grafstenentuin ingericht. Naast kunsthistorisch van belang zijnde grafstenen zijn ook grafstenen overgebracht van bekende personen. De oudste steen dateert uit 1827 en is van Jacob Abraham van Lennep, eigenaar van de vroegere buitenplaats Meer en Berg.