Rivaliteit met de bal

Volkssport

In Nederland komt de georganiseerde sportbeoefening maar traag op gang. De eerste verenigingen zijn bovendien enkel voor beter gesitueerden. Ook in Grave ontstaan de eerste sportverenigingen pas laat. De onderwijzer G.W. Lovendaal richt in 1891 een gymnastiekvereniging op met de veelzeggende naam 'Sta-Pal!' Maar voetbal wordt al snel dé volkssport.

In de kleine, geïsoleerde Graafse gemeenschap is begin twintigste eeuw maar weinig vertier. Daarom wordt in 1910 de eerste voetbalclub opgericht: de Graafse Voetbal Vereniging (GVV), later Mobilia genoemd, die tot de mobilisatie in 1938 actief blijft. Direct na de oorlog richt frater Aloysius, hoofd van de Sint-Jozefschool, de Sportclub Grave op, die zich toelegt op voetbal, gymnastiek en toneel. Het voetbal is veruit het belangrijkst. Als Mobilia na de oorlog haar activiteiten hervat, ontstaat er een sterke rivaliteit tussen beide verenigingen, te vergelijken met de rivaliteit tussen de beide Graafse harmonieën. De strijd gaat zelfs door tot in de gemeenteraad. De muziekverenigingen fuseren in 1945, maar de sportverenigingen houden de wederzijdse vijandigheid nog lang in stand. Groepsbinding overstijgt de gedachte aan een eventueel gezamenlijk belang. De fusie in 1957 tot het huidige GVV '57 maakt een einde aan deze ongewenste situatie, al blijven de tegenstellingen de eerste jaren nog doorsluimeren.

Ook in de kerkdorpen wordt gevoetbald. In 1919 wordt in Escharen SV Estria opgericht. Tussen Grave en de kerkdorpen en de dorpen onderling leeft ook rivaliteit en die is niet altijd louter sportief. In het seizoen 1952-1953 gaat het mis als tijdens een kampioenswedstrijd tussen SCV uit Velp (sinds 1934) en RKVV Gassel (sinds 1946) de scheidsrechter tot twee keer toe een goal goedkeurt, terwijl de bal volgens alles wat Velps is niet over de lijn is geweest. De scheidsrechter wordt bedreigd en zelfs gemolesteerd. Hij moet zich verschuilen op het toilet van hotel De Nachtegaal. De spelers van het eerste elftal van SCV worden samen voor meer dan 100 jaar geschorst. Na een jaar met enkel zware nederlagen houdt de club het voor gezien. Later ontstaat er een sportvereniging JUVEO, maar de echte voetballers wijken uit naar andere clubs. Kort na de fusie in Grave komt het in Velp echter tot een herleving van SCV: SCV '58. In 1972 bouwen SCV en Estria zelfs samen een clubhuis.

Vanaf de jaren zestig komt er steeds meer spreiding in de georganiseerde sport in de gemeente. Andere sporten zoals tennis (THOS, de oudste tennisclub, is echter al van 1934), hockey, handbal, zaalvoetbal en wandelen in groepsverband (DEW) winnen aan populariteit. Ook mensen met een beperking gaan samen sporten. Rivaliteit is er dan nog vooral bij het werven van nieuwe leden.

Afkortingen

'Sta-Pal!' is een naam die meteen veel zegt over de vereniging die erbij hoort. JUVEO benoemt simpelweg de herkomst van de leden: Jeugd Uit Velp En Omstreken. Wandelsportvereniging DEW doet hetzelfde: De Esterse Wandelaars. Andere namen hebben een diepere betekenis dan je op het eerste gezicht zou denken. THOS is een afkorting voor: Tot Heil Onzer Spieren. Mobilia, een naam die voor de hand ligt, is zelfs een afkorting voor: Militair Of Burger Iedereen Leeft In Afwachting (van de Eerste Wereldoorlog).