Water in goede banen

raamwerk: landschap en water

Om de wateroverlast te bestrijden wordt in1601 besloten een nieuw kanaal te graven vanuit het centrum van het Oldambt tot aan de Eems bij Termunten. De Nieuwe Zylbrief van de Munter-Zyl regelt het beheer van diep, dijken en zeesluis door het dan ook opgerichte Termunterzijlvest. Om de kosten te dekken int het zijlvest zijlschot van de grondeigenaren. De zeesluis krijgt in 1725 een nieuwe sluisboog met fraaie zandstenen borstwering