De champagnejaren

Tijd van burgers en stoommachines

De stijgende vraag naar landbouwproducten zorgt voor toename van de rijkdom van de Groninger boeren

Na de verwoestende veepest in de tweede helft van de 18e eeuw is het inzaaien van graan veel goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe veestapel. Ook de intensivering van de landbouw stimuleert de overgang. Met de overstap van veeteelt naar akkerbouw breken er voor de Groninger boeren gouden tijden aan. Vanuit Engeland, Duitsland en België is er een toenemende belangstelling en vraag naar Groninger landbouwproducten. De Krimoorlog (1853-1856) zorgt voor een verminderde graantoevoer uit Rusland. Dientengevolge neemt de vraag naar Gronings graan toe en stijgt de graanprijs. Ook door de toenemende wereldhandel maakt de Groninger economie een enorme opleving door. Met schuren als kathedralen, voorhuizen als paleizen en in Engelse landschapsstijl aangelegde tuinen, leven Groninger boeren als koningen op hun land. Het lijkt of alles goud is wat er blinkt en er alleen champagne uit de glazen vloeit. Maar de ongekende rijkdom van de boeren heeft ook een keerzijde. Hun arbeiders leven in bittere armoede. De sociale tegenstellingen zullen in de loop der tijd alleen maar toenemen.

Afbeelding: Oldambtster boerderij (foto Willem Friedrich)