Kerk en geloof

Heiligen en oude dorpskerken

Tijd van steden en staten

In Norg, Roden en Peize staan heel oude kerken. Deze kerken zijn gebouwd in de 13e eeuw. Het zijn de oudste gebouwen van deze dorpen.

Vernoemd naar heiligen

De kerken in Norg, Roden en Peize hebben een speciale naam. Ze zijn vernoemd naar heiligen. Een heilige is iemand die volgens de Rooms-katholieke kerk in zijn leven iets heel goeds heeft gedaan. Katholieke mensen vereren heiligen. Daarom staan er in katholieke kerken ook veel beelden van heiligen. Katholieke mensen geloven dat heiligen bescherming kunnen geven.

Heiligen bieden bescherming

De kerk in Norg is vernoemd naar de heilige Margaretha. Zij beschermt de landbouw. De kerk in Roden is vernoemd naar de heilige Catharina. Zij beschermt tegen ziekten. De kerk in Peize is vernoemd naar Johannes de Doper. Hij is een van de belangrijkste heiligen van de katholieke kerk.

Het nieuwe geloof

Tussen 1500 en 1600 komen er steeds meer mensen die het niet eens zijn met de katholieke kerk. Al die beelden van heiligen vinden ze nergens voor nodig. Deze mensen worden 'ketters' genoemd. De 'ketters' beginnen een nieuw geloof, het protestantisme. Aanhangers van dit geloof worden protestanten genoemd. Ze vinden alleen Gods woord belangrijk, want dat staat in de bijbel. Ze verzetten zich tegen de macht en de rijkdom van de kerk.

Liever naar de kroeg

In 1598 is Willem Lodewijk de baas van Drenthe, Friesland en Groningen. Hij wil dat iedereen overstapt op het protestantse geloof. De inwoners van Norg, Roden en Peize vinden dat maar niks. Ze gaan wel naar de kerk, maar vooral om nieuwtjes te horen. Bijvoorbeeld over de markt en andere festiviteiten. Sommigen gaan zelfs even naar de kroeg tijdens de kerkdienst.

Strengere regels

Dan komen er nieuwe regels. Het wordt verboden om tijdens de kerkdienst naar de kroeg te gaan. Wie dat toch doet, krijgt een boete. De mensen mogen ook niet meer samenwonen als ze niet getrouwd zijn en ze moeten hun kinderen laten dopen. De mensen vinden al die nieuwe regels niet leuk. Eerst trekken ze zich er niks van aan, maar langzamerhand wordt het nieuwe geloof toch overgenomen.