Jaarmarkt

Veemarkt en feest

Tijd van burgers en stoommachines

Veel dorpen en steden kennen een jaarmarkt. In Noordenveld wordt in de dorpen Peize, Norg en Roden nog steeds een jaarmarkt gehouden.De Peizer jaarmarkt vindt elk jaar op de eerste zaterdag van augustus plaats. Daarna volgt altijd op de eerste dinsdag van september de jaarmarkt van Norg en op de vierde dinsdag van september is het Rodermarkt.

Begonnen als paardenmarkt

Al vanaf 1500 wordt in Norg jaarlijks een paardenmarkt gehouden. De markt is vanaf de 17e eeuw de grootste in de omgeving en zelfs bekender dan de Zuidlaardermarkt. Uit de wijde omgeving komen boeren, burgers en handelaren op deze markt af.
Norg ligt gunstig, bijna op de grens van drie provincies. Op de jaarmarkt hebben de boeren de kans om een goed paard te kopen of een veulen te verkopen. Paarden helpen de boer bij het ploegen van het land, het uitrijden van mest of het vervoer van vrachten (zakken graan, melkbussen, maar ook mensen).

Van paarden- naar warenmarkt

Al snel worden er behalve paarden ook koeien, schapen en ander kleinvee op de markt verhandeld. Later komen daar nog goederen zoals gereedschappen, kleding en etenswaren bij. De mensen kijken uit naar de jaarmarkt. Zij horen er het laatste nieuws, treffen er bekenden en vinden er de nieuwste modesnufjes. De jaarmarkten groeien uit tot grote dorpsfeesten. Zelfs buitenlandse kooplieden komen er op af.
Tegenwoordig wordt er nog maar weinig vee verkocht. Vooral goederen worden te koop aangeboden. Een feesttent en de kermis zijn belangrijke onderdelen van de jaarmarkt geworden.

Kermis heden en verleden

Vanouds is de jaarmarkt voor alle dorpskinderen een feestelijke gebeurtenis. Ze hoeven niet naar school en het hele dorp staat op zijn kop. In de week voor de jaarmarkt arriveren de kermiswagens. Nu zijn dat grote vrachtwagens met aanhangers waarin de onderdelen van de kermisattracties zitten.
Maar rond 1900 rijden er nog geen auto's. Over het water komen schepen aan met de oliebollenkraam, de schiettent, de kop van jut, de fietsmolen, de viskraam en de zweefmolen. Op handkarren worden de onderdelen van de kramen naar de brink gebracht. De kinderen uit Roden helpen graag mee, in ruil daarvoor krijgen ze soms een vrijkaartje voor de attractie.