Het lied van de Meppeler toren

Trots op Meppel

De toren van de Grote Kerk in Meppel is voor veel Meppelers bijzonder. Het onofficiële Meppeler volkslied heet dan ook de 'Ode aan de Meppeler Toren' en wordt elk jaar gezongen tijdens de aubade op Koningsdag.

Het Nederlandse volkslied heet Het Wilhelmus.
Een volkslied is een bijzonder soort lied.
Het gaat over waar je als land, provincie of stad trots op bent.
Het wordt gezongen op bijzondere momenten.

Het Wilhelmus gaat over hoe Nederland is ontstaan.
Het is al een oud lied, maar werd officieel 'ons' volkslied in 1932.
In dat jaar werd ook het ‘Meppeler volkslied’ geschreven.
Dat heet Het lied van de Meppeler Toren.
De schrijver heette Harm Plenter.

Dat lied wordt in Meppel elk jaar gezongen op Koningsdag.
Dat is een traditie, iets dat we al heel lang doen.
Die dag vieren alle Nederlanders feest.
Dat gebeurt al sinds 1885.

Koningsdag is in Meppel altijd een feest voor schoolkinderen geweest.
Er is/was heel lang een vast programma:
- klokkenspel op het carillon van de Meppeler toren
- aubade op de Wheem/het Kerkplein
- optocht van schoolkinderen en verenigingen (niet meer sinds 1975)
- kinderspelen op het Stadslanden achter Ogterop / Sportdag op sportpark Ezinge

Een aubade is een lied dat vroeger door een ridder werd gezongen voor zijn dame.
Later (en nu) zijn het liederen die door het volk gezongen worden voor de Koning.
In de aubade in Meppel zitten altijd drie vaste liederen.
- Het Nederlandse volkslied: Het Wilhelmus
- Het ‘Drents volkslied’: Mien Drenthe
- Het ‘Meppeler volkslied’: Het lied van de Meppeler toren
Vroeger leerden alle schoolkinderen deze liederen op school.

=====VERDIEPING ======

Koningsdag in Meppel begint altijd met de klokgelui van de Meppeler Toren.
De stadsbeiaardier bespeelt dan de 47 klokken van het carillon in de toren.
Waarom zijn Meppelers toch zo trots op 'hun' toren?
Omdat het een symbool is van Meppel als stad.
Een symbool is een teken met een betekenis.

Eeuwenlang is de kerk in elk dorp en stad het centrum van de samenleving.
In de kerk komen mensen samen op belangrijke momenten.
Bij geboorte en overlijden, bij huwelijk en diploma-uitreikingen.
Elke week, soms meerdere keren, gaat de hele stad trouw naar de kerk.
Ook om het nieuws te horen, want de krant, radio, televisie en internet bestaan niet.
De kerk is een soort 'buurthuis'.

De Meppeler toren is ook het oudste gebouw van de stad Meppel.
Het werd meer dan 500 jaar geleden gebouwd!
Meppel bestond in die tijd uit ongeveer 45 huizen.
Toen de kerk kwam, kwam er ook een pastoor.
Het huis van een pastoor, heet een wheem.
Het huis van de pastoor is niet bewaard gebleven,
maar de plek waar het huis stond, heet nog steeds De Wheem.
Straatnamen zijn vaak een spoor uit het verleden.

De toren steekt met zijn 45 meter overal ver bovenuit.
Van veraf kun je de toren zien.
Het hart van een Meppeler klopt als hij 'zijn' toren fier en statig ziet. 
Hij is thuis … en trots op Meppel.