De boot van Pesse wordt gevonden

Tijd van televisie en computers

De kano van Pesse wordt ook wel de boot van Pesse genoemd. Het is voor zover bekend de oudste boot ter wereld. Onderzoek heeft aangetoond dat de boot werd gemaakt 8760 BP (Before Present) voor nu. Het kan zijn dat hij 145 jaar ouder of jonger is, zo nauwkeurig is dat niet te bepalen.

De kano is gemaakt van een uitgeholde dennenboom (pinus sylvestris) die met behulp van vuurstenen of hertshoornen bijlen werd omgehakt en uitgehold. De kano bleef zo lang bewaard omdat hij in een rivierbedding was gezakt. Deze rivierbedding vormde het latere Blikveen bij Pesse. Bij de aanleg van de snelweg kwam de boot weer tevoorschijn.

Naast de boot van Pesse zijn er natuurlijk nog veel meer prehisto-rische vondsten in de gemeente Hoogeveen. Zo heeft Hoogeveen een steengraf uit de nieuwe steentijd (ca. 5000 BP) aan de Van Echten-straat gehad en een Neolithisch grafveldje (ca 5000 BP) in het huidige Pesse. Uit de Bronstijd (3500 BP) zijn er diverse objecten in de omgeving van Pesse gevonden. Bij opgravingen zijn hier ook resten van boerderijen aangetroffen. De meeste sporen zijn echter terug-gevonden van mensen uit de IJzertijd en de Vroegromeinse tijd. Bij Pesse en bij Fluitenberg zijn sporen van bewoning uit deze periode gevonden.

Spectaculair is de vondst van een maliënkolder uit de IJzertijd in een grafheuvel bij Fluitenberg. Het meest recente onderzoek plaatst dit maliënkolder ongeveer 2800 BP. Het is daarmee een unieke vondst voor Noord-Europa. Daarnaast is het niet eens zeker of het hier een mannengraf of vrouwengraf betreft. Onderzoekers neigen licht richting een vrouwengraf en dat zou dan betekenen dat hier een vrouwelijke krijger of hoofdman lag begraven