Leopold Graaf van Limburg Stirum wordt geboren

Bekend Nederlands politicus ziet levenslicht in Hollandscheveld.

Tijd van pruiken en revoluties

In 1750 kocht Albert Dominicus Graaf van Limburg Stirum het grote landhuis Vriesenlust in het Hollandsche Veld. Daar werd in 1758 zijn zoon Leopold geboren en daar bracht hij zijn eerste jaren door. Het landhuis stond waar we nu een scholengemeenschap vinden, bij het begin van de Wolfsbosstraat.

Leopold Graaf van Limburg Stirum was luitenant in het tweede regiment Oranje en Nassau. Hierna werd hij kapitein van het garde-regiment Oranje en Nassau. Ook tijdens de Franse bezetting (1795-1813) was hij een voorname officier en Gouverneur van Den Haag.

In 1813 werd de basis ge-legd voor de huidige Neder-landse staat. De macht in de Nederlanden werd van de Fransen overgenomen door het Driemanschap van 1813. Deze bestond uit Gijsbert Karel graaf van Hoogendorp, Adam Francois Jules Armand graaf van Duyn van Maasdam en Leopold graaf van Limburg Stirum. De mede door hem gevormde staat hand-haafde de Gemeentewet van 1811, waardoor de bestuurlijke eenheid van Hoogeveen gehandhaafd bleef. In 1813 en 1815 volgden de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin ook de Gemeentewet verder werd geregeld.

Leopold graaf van Limburg Stirum was binnen het driemanschap verantwoordelijk voor het vormen en regelen van een Nederlands leger. Hierbij nam hij grotendeels de regels van Napoleon over.

Het is mede aan Leopold te danken dat Drenthe na de Franse Tijd een status kreeg als volwaardige Nederlandse provincie.

Andere bekende Nederlanders die in Hoogeveen geboren werden of er daarna enige tijd woonden waren/zijn

(voor zover niet elders in deze canon vermeld):

· Otto Ernst Gelder Graaf van Limburg Stirum, diverse militaire en politieke functies.

· Vincent van Gogh, kunstschilder.

· Aletta Jacobs, voorvechtster van de vrouwenbeweging.

· Herman Bavinck, gereformeerd theoloog.

· Erik Dekker, wielrenner.

· Arend de Vries, voorzitter van de VARA.

· Henny van Andel-Schipper, één van de oudste mensen ter wereld

· Joop Bakker, politicus.

· Piet Muntendam, huisarts in Hollandscheveld, politicus, hoogleraar.

· Herbert Dijkstra, schaatser.

· Sytze Faber, politicus.

· Evert Hartman, schrijver.

· Bert Heerink, zanger.

· Rick van der Linden, componist en toetsenist.

· Jan Mastwijk, politicus.

(N.B. In deze lijst zijn alleen landelijke bekendheden opgenomen.)