Patriotten en prinsgezinden

Tijd van pruiken en revoluties

Rond 1789 vonden de 'gewone' burgers het genoeg dat de rijke adel alles voor het zeggen had. Ze pikten het niet langer. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap moest het zijn. In Frankrijk begon in 1789 de opstand tegen de adel. En al snel verspreidde de revolutie zich door heel Europa. Ook in Nederland kwamen mensen in opstand. Zij werden de patriotten genoemd. Nederland werd in 1795 bezet door Franse troepen en de patriotten namen de macht over. De periode dat de Fransen de baas zijn in Nederland noemen we de Franse tijd.

Meppel
Op 11 november 1785 bezocht prins Willem V Meppel. Hij was op doorreis met zijn gezin. Willem was stadhouder en Prins van Oranje en stond aan de kant van de adel. De patriotten hadden de macht nog niet overgenomen. Er waren twee kampen: de patriotten die zich keerden tegen de macht van de stadhouder en de mensen die voor de prins waren (prinsgezinden).
Toen de prins van Oranje in Meppel kwam werd hij ontvangen door een legertje van de patriotten, het Meppeler vrijkorps. Leider van de patriotten in Drenthe was Carel de Vos van Steenwijk. Hij woonde op de Havixhorst vlakbij Meppel. Maar er was ook een groep prinsgezinde schippers. Zij gingen met elkaar op de vuist. En door een geweerschot viel een dode. Prins Willem V overleefde de opstand in Meppel. Hij won echter niet van de Fransen en moest uiteindelijk vluchten.

Koning
In Frankrijk kwam in 1799 Napoleon Bonaparte aan de macht. Hij was een militair en had al vele veldslagen gewonnen, ondanks dat het een heel klein mannetje was. In 1806 benoemde hij zijn broer tot Koning van Holland. Louis Napoleon heette deze man, ook wel de goede koning genoemd. Koning Louis of Lodewijk zoals hij genoemd werd, stond dicht bij het volk. Hij was de eerste koning van Nederland. Louis zorgde ervoor dat Assen de hoofdstad van Drenthe werd. Toen in 1813 na de nederlaag van Napoleon het Koninkrijk der Nederlanden werd uitgeroepen onder koning Willem I, werd Drenthe een provincie met Assen als hoofdstad.

Modernisering
De Franse overheersers voerden nogal wat veranderingen door om Nederland te moderniseren. Er werden nieuwe maten (meter) en gewichten (kilogram) ingevoerd. En de rechtspraak in Nederland werd veranderd. Er kwam een nieuw wetboek voor heel Nederland volgens het Franse burgerlijke recht. Het verving alle lokale wetboeken die allemaal van elkaar verschilden. Het Franse rechtboek ging er vanuit dat iedereen voor de wet gelijk (egalite) was, iets dat tot dan toe eigenlijk niet het geval was. De rechtspraak werd daardoor eerlijker. Ons huidige wetboeken zijn in de loop van de tijd natuurlijk wel gewijzigd, maar zijn nog steeds gebaseerd op die oorspronkelijke Franse wetboeken.
Iets dat we persoonlijk hebben overgehouden aan de Franse tijd zijn onze achternamen. Napoleon introduceerde de burgerlijke stand. Alle burgers werden geteld en hun namen werden geregistreerd. Hiervoor moest iedereen een familienaam aannemen. Jouw achternaam is in die tijd bedacht. Sommige mensen kozen een naam die paste bij hun beroep, zoals bakker of slager, of men koos voor de plaats waar men woonde. Er waren ook mensen die het niet zo serieus namen en het leuk vonden om er een grapje van te maken, zij kozen bijvoorbeeld de achternaam poepjes of naaktgeboren. Uiteindelijk werd Napoleon Bonaparte verslagen in de slag bij Waterloo in 1815. De veranderingen die hij invoerde werden echter niet teruggedraaid.