Kaarten

Tijd van regenten en vorsten

De 17e eeuw wordt de Gouden Eeuw genoemd. Er werd veel gehandeld en er werden grote houten schepen gebouwd. Met die schepen kon men wel tot Indië varen en veel handel drijven. Een groots voorbeeld is de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Dankzij de handel van de VOC werden thee en kruiden naar Nederland gehaald en werd er gehandeld in turf. Ook Drenthe was bezig met handel.

Pijnacker
Door de handel in turf werd het steeds belangrijker om de grenzen van het (veen)land aan te geven. Waar begon jouw stukje land en hield die van je buurman op? Waarlangs konden kanalen het beste worden gegraven? Om een duidelijk beeld te krijgen van Drenthe en de wegen, kanalen en gronden moest er een kaart gemaakt worden. Cornelis Pijnacker maakte in 1634 een kaart waarop alle grenzen en dorpen van Drenthe duidelijk staan vermeld. Het was de eerste kaart van de provincie Drenthe. Deze kaart heeft Pijnacker met de hand getekend. Met krullerige letters staan de namen van de dorpen er op geschreven. Ook zie je aan de kleur welke gebieden laag lagen (veen) en welke hoger lagen (zand).

Oorlog
De kaart van Pijnacker is heel lang gebruikt als kaart van Drenthe. Pas 150 jaar later werden er nieuwe kaarten gemaakt. Dat gebeurde door het leger, omdat die precies moest weten waar welke grens lag en waar ze het beste langs konden gaan. De soldaten wisten dan ook waar ze het beste een kamp op konden slaan en hoe ze de vijand konden insluiten.
In de loop van de tijd werden de kaarten steeds preciezer en tegenwoordig zitten ze zelfs in je telefoon.

Kadaster
In 1840 wordt er een nieuwe kaart gemaakt door Anthony Werneke. Hij was een boekhouder en maakte de kaart met behulp van afmetingen van het Kadaster. In het Kadaster werden alle grenzen en afmetingen bijgehouden. Tot op de dag van vandaag is het Kadaster een instantie die deze gegevens beheert. Als je bijvoorbeeld een nieuw huis koopt word je aangemeld bij het Kadaster als eigenaar van de grond waar het huis op staat.