Het schepje van Stevin

Tijd van ontdekkers en hervormers

Waar denk je aan bij wapens? Een geweer? Een zwaard? Wat dacht je van een schepje? Nee, niet om mee te slaan. Om mee te graven.

De Nederlandse opstand
In 1568 begon de Nederlandse Opstand (vroeger ook wel de Tachtigjarige Oorlog genoemd). De Koning van Spanje Filips II had Nederland in zijn macht. De Spaanse koning was katholiek en wilde dat al zijn onderdanen zijn geloof aanhielden. De Nederlanders wilden zelf de baas zijn en zelf bepalen welk geloof ze hadden. In het noorden van Nederland (ook Drenthe) wilden de mensen protestant worden en niet langer katholiek zijn. De Nederlanders kwamen in opstand.
De stad Coevorden werd bestuurd door Francisco Verdugo. Deze legerleider moest op de stad Coevorden passen van de Koning van Spanje en er voor zorgen dat het in handen bleef van Spanje.

Het geheime wapen
Prins Maurits ging in 1592 met zijn leger naar Coevorden. En wat was zijn geheime wapen? Geen grote wapens of kanonnen, maar een… schepje. Zijn studiegenoot Simon Stevin had het schepje ontworpen. Je kon het handig opklappen.
Zo had elke soldaat een schepje mee in zijn uitrusting. Met dat schepje groeven ze loopgraven (een soort geul in de grond waarin een soldaat zich kan verschuilen). De Spanjaarden verbaasden zich dat de Nederlanders stonden te scheppen als boeren. Maar het werkte wel! Door al het scheppen liep de gracht rond Coevorden leeg en konden Maurits en zijn mannen de stad bestormen. Ze veroverden ze Coevorden terug op de Spanjaarden.
Als wraak brandde Francisco Verdugo bij zijn vertrek bijna de hele stad plat. Coevorden moest voor een groot deel opnieuw opgebouwd worden. De historische gebouwen en vestingswerken die er nu nog staan komen dus grotendeels uit de 16e eeuw. Ook de stervormige stadsgracht moest helemaal worden hersteld.

Het einde van de Nederlandse Opstand
De Nederlandse opstand is begonnen rond 1568 en heeft 1648 als eindjaar. Met een bestand van 12 jaar (tussen 1609 en 1621) heeft de oorlog ongeveer tachtig jaar geduurd. De stad Coevorden bleef gedurende deze hele verdere oorlog in de handen van Maurits en de zijnen. Het bestand dat in 1648, aan het einde van de oorlog, werd getekend heet de Vrede van Munster. Op 15 mei van dat jaar ondertekenden Spanje en Nederland de vrede.