Vrouwen in Drenthe

Tijd van wereldoorlogen

Mannen en vrouwen zijn gelijk. Ben jij het eens met die uitspraak?
Vroeger was het antwoord: mannen zijn de baas. Vrouwen mochten niet stemmen of meebeslissen over belangrijke zaken. Ze mochten ook niet buitenshuis werken. Vrouwen moesten voor de kinderen zorgen en het huishouden doen. De man bracht het brood op de plank. In de jaren na 1960 veranderde dat. Vrouwen wilden dezelfde rechten als mannen. Dat heet emancipatie.

Gezina Bähler-Boerma
Meisjes gingen vroeger wel naar school. Maar het was heel gebruikelijk dat ze jong trouwden en kinderen kregen en dan niet meer naar school gingen. En dan te bedenken dat het heel normaal was om op 15 jarige leeftijd te trouwen en 9 maanden later het eerste kind te krijgen. Vanaf 1870 verzetten vrouwen zich tegen deze manier van leven. Zij wilden ook studeren. Zij wilden ook iets betekenen voor de maatschappij.
Een mooi voorbeeld: Gezina Bähler-Boerma werd in 1874 geboren in Assen en ging naar de hogeschool in Warffum (Noord-Groningen). Ze trouwde met een dominee en woonde met hem op landgoed Lemferdinge in Paterswolde.
Gezina vond dat er in haar dorp een plek moest komen, waar alle bewoners samen konden komen. Waar informatie te vinden was. Bijvoorbeeld over hoe je een baby het beste kunt verzorgen, of hoe je kunt voorkomen dat je een besmettelijke ziekte krijgt. Een plek om samen dingen te regelen in het dorp. Die plek kwam er. Het werd het eerste dorpshuis in Nederland. Gezina richtte ook allemaal verenigingen op. En ze vond dat vrouwen de baas moesten zijn van die verenigingen.

De emancipatie
Veel vrouwen kregen door voorbeelden als Gezina Bähler-Boerma de moed om ook belangrijke taken en banen op zich te nemen. Voor mannen was deze verandering niet eenvoudig te accepteren. Voor hen waren er zo minder banen en ook de zorg voor de kinderen en het huishouden moest verdeeld worden. De emancipatie heeft veel tijd gekost. Nu hebben mannen en vrouwen een gelijke positie. Maar vrouwen stoppen ook nu nog vaker met werken dan mannen als ze kinderen krijgen. Daardoor zie je nog steeds veel meer mannen in belangrijke banen/functies dan vrouwen.