Kaarten

Tijd van regenten en vorsten

De 17e eeuw wordt de Gouden Eeuw genoemd. Er werd veel gehandeld en er werden grote houten schepen gebouwd. Met die schepen kon men wel tot Indië varen en daar handel drijven. Bijvoorbeeld door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Zo werden thee en kruiden naar Nederland gehaald en werd er gehandeld in turf. Ook Drenthe was steeds meer bezig met handel.

Pijnacker
Door de handel in het veen werd het steeds belangrijker om de grenzen van het land aan te geven. Waar begint jouw stuk land en waar houdt die van je buurman op? Waarlangs konden de kanalen het beste worden gegraven? Om een duidelijk beeld te krijgen van Drenthe en de wegen, kanalen en gronden moest er een kaart gemaakt worden. Cornelis Pijnacker maakte in 1634 een kaart waar alle grenzen en dorpen van Drenthe duidelijk op staan. Het was de eerste kaart van de hele provincie Drenthe. Deze kaart heeft Pijnacker met de hand getekend. Met krullerige letters staan de namen van de dorpjes er op geschreven. Ook zie je aan de kleur welke gebieden laag (veen) en welke hoger lagen (zand).

Oorlog
De kaart van Pijnacker is heel lang gebruikt als kaart van Drenthe. Pas 150 jaar later werden er allemaal nieuwe kaarten gemaakt. Door het leger, omdat die precies moest weten waar welke grens lag en waar ze het beste langs konden gaan. De soldaten wisten dan ook waar ze het beste een kamp op konden slaan en hoe ze de vijand konden insluiten.
In de loop van de tijd werden de kaarten steeds preciezer en tegenwoordig zitten ze in je telefoon.