Grafheuvels

Tijd van jagers en boeren

Heb je wel eens een heuvel gezien, verscholen in het bos of op een heideveld? Grote kans dat het een grafheuvel is. Heel lang geleden, 2800 jaar voor Christus, begroeven mensen de doden op verschillende manieren. In een hunebed bijvoorbeeld. Soms ook werd de dode verbrand, dat noemen we cremeren. Op de plek waar de as werd verstrooid werd een heuvel gemaakt met veel plaggen en aarde. Doden werden waarschijnlijk ook begraven in de grafheuvel. We denken dat er meerdere mensen in een grafheuvel werden begraven. Elke keer werd er dan weer een laag aarde over heen gelegd. Grafheuvels vind je door heel Nederland. In Drenthe zijn er op tientallen plekken grafheuvels te vinden.

Cadeautjes voor de doden
In de grafheuvels zijn voorwerpen gevonden die samen met de dode werden begraven. Voor mannen waren dat bijlen, speerpunten en potten van aardewerk. Vrouwen kregen sieraden en potten mee. Er werd gedacht dat de dode deze in een volgend leven nog kon gebruiken.

Spoken en hekserij
Vroeger werd gedacht dat grafheuvels te maken hadden met spoken en hekserij. Er zouden witte wieven (heksen) in de grafheuvels wonen. In de Middeleeuwen werden veel grafheuvels weggehaald. Bijvoorbeeld om ruimte te maken voor akkerbouw. Best jammer, als je bedenkt dat er in de grafheuvels ook bijzondere speerpunten en potten lagen. Heel veel van die voorwerpen zijn verloren gegaan.

Boeven en de galgenberg
De grafheuvels werden in de Middeleeuwen ook gebruikt om boeven en dieven te straffen. De heuvels lagen vaak op routes waar veel mensen langskwamen, te voet en te paard. Op de grafheuvel stond een galg waar de boef werd opgehangen. Het dode lichaam bleef dan een hele tijd bungelen. Zo kon iedereen zien wat de gevolgen waren als je misdaden pleegde. Op verschillende plekken in Drenthe (Anloo, Balloo, Pesse, Sleen, Westerbork enz.) zijn galgenbergen te vinden. In deze grafheuvels zijn menselijke botten gevonden uit de Middeleeuwen.