Een ander geloof

Tijd van burgers en stoommachines

Zit jij op een openbare, christelijke of katholieke basisschool?
En zijn er in jouw dorp één of meerdere kerken?
In Nederland kennen we verschillende geloven. Er zijn mensen die niet naar een kerk gaan. Maar vroeger was dat niet gebruikelijk. Toen ging bijna iedereen naar een kerk. Door de jaren heen is er in de geloofsbeleving veel veranderd.

Protestants
In 1834 was het Protestantse geloof gangbaar in Drenthe. Veel mensen waren Hervormd en gingen naar de Hervormde kerk. De manier waarop mensen geloofden veranderde, omdat de wetenschap steeds meer ontdekte over het verleden. Wetenschappers beweerden bijvoorbeeld dat het ontstaan van de aarde en het leven erop langer heeft geduurd dan in de bijbel wordt geschreven. Binnen het geloof ontstonden groepen met verschillende meningen. De ene groep ging mee met de kennis vanuit de wetenschap, de andere groep bleef bij de oude manier van geloven. Dat zorgde voor onderlinge strijd en zo ontstonden verschillende geloofsgroepen en bijbehorende kerken.

Kok en de Cock
De schoolmeester Albert Kok was aangesloten bij de Hervormde kerk in Dwingeloo, maar hij was niet tevreden met de manier waarop het daar ging. Volgens hem moest het geloof volgens de oude regels van de Bijbel worden uitgeoefend. Hij sprak er over met zijn vriend Hendrick de Cock uit het Groningse Ulrum. Hendrick wilde zich afscheiden van de Hervormde kerk en een eigen kerk beginnen. Albert begon vervolgens in Diever een kerk in zijn schuur. Al snel kwamen daar veel mensen die het met hem en Hendrik eens waren. Zo zijn er in de loop van de geschiedenis steeds meer kerken ontstaan omdat groepen mensen het geloof anders zagen. De regering was eerst niet blij met de kerken die zich afscheiden van de oorspronkelijke Hervormde kerk, onder de naam: de Gereformeerden.

De school
Doordat er steeds meer kerken kwamen van de "Gereformeerden" waren er ook meer predikanten nodig. Die moesten natuurlijk opgeleid worden voordat ze aan de slag konden als dominee. De school waar toekomstige predikanten naar toe gingen stond in Berghuizen bij Ruinerwold (nu gemeente De Wolden). De zoon van Albert Kok, Wolter Kok gaf er les. Ook nu nog heb je nog steeds binnen het Protestantse geloof verschillende richtingen ook al zijn gereformeerde en hervormde kerken tegenwoordig verenigd binnen de PKN, de Protestantse Kerken Nederland. Predikanten worden nu opgeleid aan de universiteit.