Drentse Taal

Tijd van steden en staten

Welke taal spreek jij thuis?
Praten jullie thuis Nederlands of een andere taal?
Een aantal van jullie spreekt misschien wel Drents. Het Drents is een dialect, ook wel een streektaal genoemd. Net als bijvoorbeeld het Twents of het Limburgs.

Wat zeg je?
Lezen en schrijven leer je op school, maar praten leer je thuis. Mensen hebben altijd kunnen praten, of ze nu naar school gingen of niet. Vanaf de Middeleeuwen weten we dat er in verschillende dorpen, ook verschillende dialecten worden gesproken. De dialecten lijken wel op elkaar.

Eerst een dialect, daarna een taal
Afspraken maken met mensen uit andere gebieden is ingewikkeld als je niet dezelfde taal gebruikt voor het schrijven van brieven. Daarom werd rond 1600 besloten om één taal als schrijftaal te gebruiken, dit wordt het Algemeen Nederlands. In de loop van de tijd is deze taal wel veranderd. Kijk maar eens in oude boeken!

De Drentse streektaal
Het dialect dat in Drenthe wordt gesproken lijkt op dat van Groningen, Overijssel en de Achterhoek. Deze dialecten komen allemaal van dezelfde taal, het Nedersaksisch. Ook in Duitsland zijn veel dialecten uit het Saksisch ontstaan. We noemen de Nederlandse dialecten die hierop lijken de Nedersaksische dialecten.
Binnen Drenthe zijn er nog meer verschillende vormen van het Drentse dialect. De mensen in het zuiden van de provincie spreken een heel ander dialect dan de mensen in het noorden van de provincie. Ook per dorp zijn er soms grote verschillen.

Hoe populair het Drentse dialect nog is, binnen en buiten Drenthe, blijkt wel uit de populariteit van de liedjes van Skik/Daniël Lohues en Mooi Wark.
Misschien ken je dit refrein wel van "Op fietse"?
wie döt mij wat, wie döt mij wat
wie döt mij wat vandage
'k heb de banden vol met wind
nee ik heb ja niks te klagen
wie döt mij wat, wie döt mij wat
wie döt mij wat vandage
'k zol haost zeggen, jao het mag wel zo