Opening Sint Antonius Ziekenhuis

Koningin Beatrix opent ziekenhuis

In 1971 werd landelijk voor alle ziekenhuizen een bouwstop afgekondigd en kwam de wet Ziekenhuisvoorzieningen tot stand. Op grond van deze wet werd een beleid ontwikkeld, dat resulteerde in een normering van het aantal ziekenhuisbedden in ons land. Nederland telde in die tijd ongeveer 75.000 ziekenhuisbedden. Dat wil zeggen gemiddeld 5,4 bedden per 1.000 inwoners. De overheid wilde dit aantal terugbrengen naar 4 bedden per 1.000 inwoners. Vanuit dit perspectief waren er in de stad Utrecht veel te veel ziekenhuisbedden.
In 1971 was de gemeente Nieuwegein gevormd door fusie van de gemeenten Vreeswijk en Jutphaas. De verwachting was dat Nieuwegein zou uitgroeien tot een gemeente met 50.000 tot 60.000 inwoners. Omdat in dit gebied betrekkelijk weinig ziekenhuisvoorzieningen waren, beval de provincie Utrecht aan, dat het Sint-Antonius Ziekenhuis zou verhuizen naar dit deel van de Utrechtse regio.

De start
Op maandag 3 mei 1976 kocht het bestuur van het Sint-Antonius Ziekenhuis grond in de wijk Doorslag, vlak bij het toekomstige centrum van Nieuwegein. Op donderdag 6 december 1979 werd daar de eerste paal geslagen voor het nieuwe ziekenhuiscomplex. Deze omgeving kende toen nog weinig bebouwing. De toenmalige burgemeester van Nieuwegein, de heer H. (Mannus) Flik (1925-2011), overhandigde bij deze gelegenheid aan de voorzitter van het bestuur een ingelijste 19de-eeuwse plattegrond van het gebied, waarop ook de "Doorslag" te vinden is.

Nieuw ziekenhuis in gebruik
In september 1983 zou het ziekenhuis zijn poorten openen. Vlak daarvoor kreeg de bevolking van Nieuwegein gelegenheid om een kijkje te komen nemen. Het aantal bedden van het ziekenhuis in de stad Utrecht bedroeg in 1970 nog 658. Na de verhuizing naar Nieuwegein was dat teruggebracht tot 584 bedden.

Officiële opening
Op 23 maart 1984 werd het nieuwe ziekenhuis in Nieuwegein officieel geopend door H.M. Koningin Beatrix. Zij arriveerde bij de hoofdingang van het ziekenhuis om 13.00 uur en werd daar verwelkomd door de beide directieleden de heren J.Th.A. Cappetti en L.P. de Jong, de voorzitter van het bestuur de heer J. Schoonhoven en door een enthousiaste schare medewerkers, die zich in de hal en rond de vide op de eerste verdieping hadden verzameld.
Bij haar rondgang door het ziekenhuis trad een oudere dame naar voren, die de koningin een boeket bloemen aanbood. Deze dame was afkomstig uit België en was de echtgenote van een patiënt, die zijn leven te danken had aan een longoperatie, waarvoor hij in 1950 naar het Sint-Antonius Ziekenhuis was gekomen. Haar man, hoewel inmiddels met pensioen, was nog altijd werkzaam op het boerenbedrijf van zijn zoon. Zij was in de vroege morgen van huis vertrokken om deze bijzondere dag met het ziekenhuis mee te vieren.


Jubileum
Op 14 november 2005 vierde het Sint-Antonius Ziekenhuis zijn 95-jarig bestaan. Gedurende het jaar vonden diverse activiteiten plaats voor medewerkers, oud-medewerkers, patiënten en kinderen van de basisscholen uit de omgeving. Het ziekenhuis vierde zijn 100-jarig bestaan in 2010.

Nieuw ziekenhuis in gebruik

In september 1983 zou het ziekenhuis zijn poorten openen. Vlak daarvoor kreeg de bevolking van Nieuwegein gelegenheid om een kijkje te komen nemen. Het aantal bedden van het ziekenhuis in de stad Utrecht bedroeg in 1970 nog 658. Na de verhuizing naar Nieuwegein was dat teruggebracht tot 584 bedden.

Officiële opening

Op 23 maart 1984 werd het nieuwe ziekenhuis in Nieuwegein officieel geopend door H.M. Koningin Beatrix. Zij arriveerde bij de hoofdingang van het ziekenhuis om 13.00 uur en werd daar verwelkomd door de beide directieleden de heren J.Th.A. Cappetti en L.P. de Jong, de voorzitter van het bestuur de heer J. Schoonhoven en door een enthousiaste schare medewerkers, die zich in de hal en rond de vide op de eerste verdieping hadden verzameld.

Bij haar rondgang door het ziekenhuis trad een oudere dame naar voren, die de koningin een boeket bloemen aanbood. Deze dame was afkomstig uit België en was de echtgenote van een patiënt, die zijn leven te danken had aan een longoperatie, waarvoor hij in 1950 naar het Sint-Antonius Ziekenhuis was gekomen. Haar man, hoewel inmiddels met pensioen, was nog altijd werkzaam op het boerenbedrijf van zijn zoon. Zij was in de vroege morgen van huis vertrokken om deze bijzondere dag met het ziekenhuis mee te vieren.