Groenste stad van Europa

In 1997 won Veenendaal een prijs in de internationale wedstrijd, die elk jaar wordt georganiseerd door Entente Florale. De gemeente mocht zich een jaar lang de Groenste Stad van Europa noemen. In de gemeente Veenendaal leefden toen bijna 60.000 mensen op een betrekkelijk klein grondgebied van 1800 hectare. De winkels in Veenendaal waren gericht op 120.000 mensen uit de omgeving. Het gevolg was, dat de gemeente steeds moest kiezen tussen bebouwing en natuur. De internationale jury keek zowel naar de aanleg van het stedelijk gebied als naar de groenvoorziening en het onderhoud daarvan. Zij prees Veenendaal voor de goede combinatie van beide belangen. De prijs was bedoeld om niet alleen gemeentebesturen maar ook het bedrijfsleven en de burgers aan te sporen meer werk te maken van het groen in hun omgeving, zowel het openbare groen als het groen in particuliere tuinen. Veenendaal won daarna nog andere prijzen. In 2000 als de beste fietsstad van Nederland, in 2004 als de groenste stad van Nederland en – ook niet onbelangrijk – als op één na de schoonste stad.