Eerste gemeenteraad in Veenendaal

Op 30 juni 1795 heeft Stichts Veenendaal zich losgemaakt van Rhenen. Er werd een gemeenteraad gekozen met aan het hoofd een ‘schout’, die ook wel ‘maire’ (burgemeester) werd genoemd. Na de Franse tijd hadden de burgers lange tijd niets te kiezen. Een burgemeester werd door de koning benoemd. Gemeenteraadsleden werden meestal voor hun hele leven benoemd door het dagelijks bestuur van de provincie. Dat bestuur moest ook alle beslissingen van de gemeenteraad goedkeuren: belangrijke zaken als de begroting, maar ook kleinere zaken als het sluitingsuur van herbergen.