De Bisschop Davidsgrift

Een belangrijke voorwaarde om in de Rhenese venen turf te kunnen winnen was een goede afwatering. Om daarvoor te zorgen en ook om de turf goed te kunnen afvoeren, gaf bisschop David van Bourgondië omstreeks 1473 de opdracht een kanaal te graven. Dit kanaal zou later de Bisschop Davidsgrift of kortweg de Grift genoemd worden. Hij bezocht de graafwerkzaamheden in eigen persoon en verzocht de arbeiders niet te dicht bij de grens van het hertogdom Gelre te komen.