The Canon of the Netherlands has been renewed! Read here what has changed.

Schooltv Beeldbankclip De slag bij Waterloo

Napoleon Bonaparte

Komt voor in: Napoleon Bonaparte

Napoleon wordt bij Waterloo verslagen...