De inname van Enschede

De Tachtigjarige Oorlog

Je leert welke kritiek men heeft op de katholieke kerk. Ook kun je de oorzaken van de opstand benoemen. En tenslotte weet je hoe de drukpers heeft bijgedragen aan een succesvolle opstand.