Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk

Ontwikkeling van nieuwe dorpen

Tijd van burgers en stoommachines

Nieuwe veenafgravingen

Door de aanleg van het Overijsselse Kanaal werd het mogelijk om het veengebied tussen Den Ham en Sibculo af te graven. Dat was een grote klus, waar veel mensen voor nodig waren. De arbeiders wilden graag dichtbij hun werk wonen. Op de plekken waar zij hun huizen bouwden, ontstonden nieuwe dorpen.

Vroomshoop

Ook Vroomshoop is op die manier ontstaan. Waarschijnlijk komt de naam van het dorp van het woord bromenshoop of Braamshoop, wat verhoging begroeid met struiken betekent. Er woonden niet alleen veenarbeiders in Vroomshoop. Nadat het veen was afgegraven, werd de grond geschikt voor landbouw gemaakt. Rond 1900 trokken er veel boeren uit Groningen en Drenthe naar Vroomshoop om een boerderij te beginnen.

Vriezenveensewijk

Het dorp Vriezenveensewijk is ontstaan toen het kanaal Vriezenveenschewijk in 1890 werd gegraven. Met de komst van het kanaal kon in dit gebied het veen worden afgegraven. De arbeiders gingen vlakbij het kanaal wonen. Nadat het veen was afgegraven, kwamen ook hier boeren uit Groningen wonen.

Westerhaar-Vriezenveensewijk

Westerhaar is al een oud dorp. Al in de Middeleeuwen woonden er boeren. Officieel bestaat het dorp pas sinds 1885. Toen werd de eerste kerk in het dorp gebouwd. Westerhaar en Vriezenveensewijk zijn in de loop der tijd zo uitgebreid, dat de dorpen tegen elkaar aan kwamen te liggen.