De Brink in Den Ham

Een bijzonder plein

Tijd van ontdekkers en hervormers

Oud plein

Al eeuwenlang is de Brink een belangrijke plek in Den Ham. Vroeger zag de Brink er anders uit dan nu: er lagen geen stenen, maar gras en overal groeiden bomen. De boeren verzamelden hun vee op de Brink, om het naar de weidegronden te brengen. Daarom lag de Brink vroeger aan de rand van het dorp. Het hekwerk dat gebruikt werd om paarden en vee aan vast te zetten, staat er nog steeds.

Belangrijk punt

In de tijd dat er alleen nog zandwegen waren, kruisten de wegen van Zwolle via Ommen naar Almelo en de weg van Almelo via Daarle naar Hardenberg elkaar op de Brink in Den Ham. Zo kwamen er veel reizigers in het dorp. Al in papieren uit 1520 kun je lezen dat er kleine bedrijfjes rondom de Brink kwamen, zoals de schoenmakerij van Lambert Schoenmaker. Reizigers met kapotte schoenen, konden ze bij Lambert weer laten maken.

Herbergen

Reizigers moesten ook ergens kunnen slapen. Daarom stonden er in Den Ham veel herbergen. Zoals de herberg tegenover de kerk. Deze werd in de 16de eeuw door Hans Wolters gebouwd. De herbergiers deden goede zaken. In 1684 verkocht herberg Hans Wolters alleen al 140 tonnen bier. In 1842 brandde de herberg af. Het pand werd herbouwd. Sinds 1971 zit de Oudheidkamer Den Ham in de voormalige herberg.

De Brink nu

Nog steeds speelt de Brink nog een grote rol in het leven van de inwoners van Den Ham. De kerk staat aan het plein, net als de gemeenteschool, de bank, het postkantoor en de muziektent. Nog altijd komen jong en oud samen op de Brink om feest te vieren.