Waterkering Kampen

Het gevaar van het water

Tijd van televisie en computers

Rijkdom en gevaar

Kampen was vroeger over de rivier de IJssel goed bereikbaar voor schepen. Daardoor werd er veel handel gedreven. De rivier maakte van Kampen een rijke stad. Maar het water was tegelijkertijd ook gevaarlijk. Kampen liep grote kans om te overstromen als het hard stormde.

Het water komt!

In 1995 ging het bijna mis. Het water van de rivier stond óp de IJsselkade! De dijken en waterkeringen waren niet sterk en hoog genoeg. Veel mensen moesten hun huizen verlaten omdat het te gevaarlijk werd. Snel legde het leger op de weg bij de molen een nooddijk aan. Kampen en de polder tot aan Elburg ontsnapten zo aan een overstroming.

Wat nu?

De regering van Nederland vond dat het te gevaarlijk werd in het IJsselgebied. Er werd een plan bedacht om het gebied veiliger te maken. In Kampen werden de dijken verhoogd. In de binnenstad werd de oude stadsmuur geschikt gemaakt om Kampen tegen het water te beschermen. Sommige huizen aan de stadsmuur kregen zelfs speciale deuren die het water kunnen tegenhouden.

De hoogwaterbrigade

De mensen van de Hoogwaterbrigade houden de rivier goed in de gaten. Als het water stijgt, zorgt de brigade ervoor dat de waterkering in Kampen zo snel mogelijk gesloten wordt. Zo blijft Kampen veilig bij hoogwater.