Rechteren

Het laatste kasteel van Overijssel

Tijd van steden en staten

Boerderij

Kasteel Rechteren bij Dalfsen is heel bijzonder. Het is het enige overgebleven kasteel in Overijssel. Het kasteel is al heel oud. Het werd in de Middeleeuwen gebouwd vlakbij de plek waar de versterkte boerderij Rechteren stond. Om de boerderij was een gracht met een aarden wal aangelegd. Zo konden rovende bendes buiten de deur gehouden worden. De boerderij was eigendom van de Duitse graven van Bentheim.

Ruil

Door een ruil met Johannes, graaf van Bentheim, kreeg de Overijsselse ridder Herman van Voorst de boerderij in 1315 handen. Hij begon met de bouw van het huidige kasteel. Herman overleed en 1326 en liet het kasteel na aan zijn zoon Sweder. Na het overlijden van Sweder in 1339 kwam het kasteel in handen van Frederick van Heeckeren. Hij was getrouwd met de dochter van Sweder, Luitgardis. Vanaf dat moment woonde de familie Van Heeckeren op kasteel Rechteren.

Aanvallen

Het kasteel is vaak aangevallen. In 1483 belegerde de stad Zwolle het kasteel. In 1522 nam de hertog van Gelre het kasteel in. Door alle beschietingen raakte het kasteel zwaar beschadigd. Tussen 1584 en 1590 bezetten Spaanse soldaten het kasteel. En in 1665 woonden er soldaten op het kasteel, die de troepen van de Duitse bisschop Bernard van Galen moesten verjagen. De Duitse bisschop wilde Overijssel veroveren.

Uniek gebouw

Ondanks de belegering, vernielingen en verbouwingen is kasteel Rechteren het enige middeleeuwse kasteel dat nog in Overijssel te vinden is. Het kasteel is altijd in handen van de familie Van Heeckeren gebleven, die zich later Van Rechteren ging noemen. Ook nu woont er nog een nakomeling van de familie op het kasteel.