Mercuriusbeeldje

In het leger van de Romeinen

Tijd van Grieken en Romeinen

De Romeinen komen!

Ongeveer 2000 jaar geleden hadden de Romeinen, een volk uit Italië, een groot deel van Europa veroverd. Rond 58 v. Chr. probeerden ze Nederland te veroveren. Het lukte de Romeinen uiteindelijk om de baas te worden in het gebied tot aan de Rijn.

Vrienden maken

De Romeinen wilden niet dat de volkeren die boven de Rijn woonden, zoals de Friezen en de Franken, hen zouden aanvallen. Daarom probeerden ze vrienden met ze te worden. Ze gaven de Friezen en de Franken cadeaus, zoals munten en glas.

Het leger in

De Romeinen hadden veel soldaten nodig. Daarom moesten jongens uit de gebieden waar de Romeinen de baas waren het leger in. Sommige jongens die aan de grenzen van het Romeinse Rijk woonden, kozen er zelf voor om het Romeinse leger in te gaan. Ook de Franken bij Dalfsen hadden contacten met de Romeinen. Zo kon het dat er ook boerenzonen uit Dalfsen voor de Romeinen vochten.

Net als de Romeinen

De jongens uit Dalfsen leerden op die manier de wereld van de Romeinen kennen. Die was anders dan wat ze thuis gewend waren. De Romeinen hadden andere gebruiken, ze bouwden stenen huizen, badhuizen, tempels en amfitheaters, ze vereerden andere goden en hadden luxe spullen zoals glazen kralen en bronzen beeldjes.

Veranderingen

De jongens die in het leger gevochten hadden, namen veel van de Romeinen over. Thuis in Dalfsen vertelden ze over de Romeinen en lieten ze Romeinse spullen zien. Zo werden de Romeinse gewoonten steeds verder verspreid.

Einde van het rijk

Rond 400 vielen allerlei volkeren het Romeinse Rijk binnen. De Romeinse legers werden teruggeroepen naar Rome, de hoofdstad van het rijk. Ze moesten Rome beschermen tegen de Hunnen. De mensen uit Dalfsen en omgeving trokken met de Romeinen mee naar het zuiden. Door deze verhuizing en het uitbreken van een dodelijke besmettelijke ziekte, woonden er daarna 3 eeuwen lang nauwelijks mensen in Dalfsen.

Schatten in de grond

In Dalfsen zijn verschillende spullen van de Romeinen teruggevonden, zoals een Romeinse munt. In 1960 werd bij de opgraving van een boerderij bij Welsum in een afvalkuil een beeldje van de Romeinse god Mercurius teruggevonden. Hij was de god van de handel. In Lenthe is een waterput uit de tijd van de Romeinen gevonden. En op verschillende plekken in Dalfsen zijn scherven van Romeins aardewerk en glas opgegraven.