De havezaten

Huizen van de adel in Dalfsen

Tijd van pruiken en revoluties

Oud huis

In en rondom Dalfsen stonden vroeger een tiental prachtige huizen. Het waren de havezaten Den Berg, Leemcule, Vechterweert, Dieze, Melenhorst, De Kuile, Den Alerdinck, De Rutenberg, De Gerner en Rechteren. In de 19de eeuw zijn de meeste huizen afgebroken. Alleen Den Berg, De Gerner, Rechteren, De Rutenberg en Den Alerdinck staan er nog.

Luxe leven

De havezaten werden bewoond door adellijke families en hun bedienden. De bedienden deden al het werk op de havezate, zoals eten koken, schoonmaken, de was, de tuinen bijhouden en voor de dieren zorgen. Voor de adellijke kinderen op de havezaten waren er kindermeisjes en een onderwijzer.

Duur

Het was niet goedkoop om een havezate en een landgoed te onderhouden. Daarom werden de boerderijen rondom de havezate aan boeren verhuurd. In ruil hiervoor betaalden de boeren geld of een deel van de oogst.

Meebeslissen

Voor de Overijsselse adel was de havezate niet alleen een plek om te wonen. Als je een havezate bezat, mocht je bij de Ridderschap. Samen met het bestuur van Deventer, Kampen en Zwolle was de Ridderschap tussen 1578 en 1795 de baas in Overijssel. De leden van de Ridderschap mochten hun mening geven over het bestuur van Overijssel. Willem Jan van Dedem wilde ook wat te zeggen hebben over het bestuur van Overijssel. Daarom kocht hij in 1703 de havezate Den Berg. Hij liet het vervallen huis afbreken en bouwde op dezelfde plek een nieuw huis.

Franse ideeën

"Alle mensen zijn gelijk!" Dat vonden de mensen aan het einde van de 18de eeuw in Frankrijk. Sommige mensen in Nederland vonden dit een goed idee. Deze mensen noemden zichzelf patriotten. De patriotten wilden ook wat over het bestuur van Nederland te zeggen hebben. In 1795 kwamen Franse soldaten naar Nederland om de patriotten daarbij te helpen. De patriotten en de Fransen zorgden ervoor dat de adel niet langer de baas was. Ook gewone mensen, zonder havezate, mochten nu meebeslissen over het bestuur van Overijssel. Veel van de havezaten zijn daarna afgebroken, of verkocht aan rijke burgers uit de steden.