De eerste brandspuit

De Dalfser brandweer

Tijd van pruiken en revoluties

Brand!

"Pak de blusemmers! Snel!" In 1670 brak er in Dalfsen een enorme brand uit. Meer dan 25 huizen brandden af. Gelukkig bleef de Grote Kerk gespaard. Dorps- en stadsbranden kwamen vroeger vaak voor. Veel huizen hadden een dak van riet of stro. Bovendien stonden de huizen heel dicht op elkaar. Elk huis had een open haardvuur. Tussen de huizen werkten smeden, bakkers en pottenbakkers. Zij gebruikten allemaal open vuur. De kans dat er iets mis ging, was groot. Ook brand door blikseminslag of hooi dat spontaan ging branden, kwam vaak voor.

Maatregelen

Om de kans op brand te verkleinen, werden steeds meer huizen van steen gebouwd. Op het dak kwamen dakpannen in plaats van stro of riet. Ook kwamen er regels voor het gebruik van vuur.
's Nachts moesten de haardvuren gedoofd zijn en de hete as moest in stenen potten bewaard worden. Wie een brand ontdekte, moest heel hard "BRAND!" roepen. Om de mensen te waarschuwen, werden de kerkklokken geluid.

Blussen

Lange tijd waren er geen goede middelen om een brand te blussen. Ieder gezin moest verplicht een brandemmer in huis hebben, om te helpen blussen. Bluswater kwam uit de Vecht of uit de kolken (waterplassen) in de buurt. Om de huizen in het noorden van Dalfsen ook van bluswater te voorzien, werd er een nieuwe kolk uitgegraven. Daar is de Brandkolkstraat naar vernoemd.

Brandspuit

Aan het einde van de 17de eeuw werd de brandspuit uitgevonden. Echt handig was deze spuit nog niet. De spuit moest met de hand met water gevuld worden. Dat kostte veel tijd. Ook moest de spuit zo dicht bij het vuur staan dat er soms ongelukken gebeurden. In 1786 kreeg Dalfsen de eerste brandspuit.

Handpomp

In 1869 kochten de Dalfsenaren een nieuwe brandspuit. Deze had een slang van 50 m en kon makkelijk branden in hoge gebouwen blussen. In 1927 kwam de eerste elektrische brandspuit, die op een aanhanger achter een auto vervoerd kon worden.

Brandweer nu

In de jaren zestig van de vorige eeuw kregen de brandweermannen er nieuwe taken bij, zoals helpen bij andere ongelukken dan brand. Tegenwoordig zijn er drie brandweerkazernes in de gemeente Dalfsen: in Dalfsen zelf, in Nieuwleusen en Lemelerveld.