Vincent van Gogh

120 minuten Vincent van Gogh VO Onderbouw

Leerdoelen

  • De leerlingen weten wie Vincent van Gogh was.
  • De leerlingen weten wanneer hij leefde en waar hij in zijn leven allemaal gewoond heeft.
  • De leerlingen weten welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt in zijn manier van schilderen.
  • De leerlingen weten wat de bekendste schilderijen van Van Gogh zijn.
  • De leerlingen weten waar zij aandacht aan moeten besteden als zij een werkstuk over Van Gogh moeten maken.

Randvoorwaarden

Internet

Lesactiviteiten

1. Maak een overzicht van het leven van Vincent van Gogh

2. Maak een overzicht van het schilderwerk van Vincent van Gogh

3. Maak een overzicht van minstens tien van Vincents beroemdste schilderijen

4. Alle gegevens die de leerlingen verzameld hebben, moeten in een boekje komen

Link naar de les

Deze webkwestie is te vinden op: http://www.webkwestie.nl/gogh_01/index.htm