De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Vincent van Gogh - Vensterles

Groep 5-8

Vincent van Gogh

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wie Vincent van Gogh was.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen Vincent van Gogh op de tijdbalk plaatsen.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen hoe Vincents manier van schilderen veranderde toen hij in Frankrijk ging wonen.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen dat Vincent van Gogh een ongelukkig en onbegrepen kunstenaar was, maar dat er nu veel geld voor zijn schilderijen wordt betaald en hij wereldberoemd is.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

 • De aardappeleters (Vincent van Gogh, 1885, collectie Van Gogh Museum)
 • Zonnebloemen 1889 (Vincent van Gogh, 1889, collectie Van Gogh Museum)
 • Sterrennacht (Vincent van Gogh, 1889, collectie, Museum of Modern Art New York City)
 • Zelfportret met verbonden oor (Vincent van Gogh, 1889)
 • Nachtcafé (Vincent van Gogh, 1888, collectie Yale University Art Gallery)
 • De schets die Vincent van Gogh meestuurde met de brief van 16 oktober 1888 aan zijn broer Theo (Van Gogh Museum)

Werkblad