Concentratiekampen

Leerdoelen

 • een goede indruk krijgen van het leven in kamp Westerbork.
 • (nog meer) oefenen met het zoeken op internet.
 • een dagbeschrijving leren maken met gevonden informatie.
 • leren samen te werken om tot een goed resultaat te komen.

Benodigde voorkennis

De leerlingen hebben reeds een geschiedenisles gehad over de Tweede Wereldoorlog.

Randvoorwaarden

Computers met internet en een printer

Beoordeling

 • De leerlingen laten in hun werkstuk zien hoe zij denken dat het leven in het kamp eruit zag.

 • Ze zijn in staat om samen te werken en kunnen relevante informatie uit de webpagina's halen en dit verwerken in een dagbeschrijving.

 • Ze kunnen zich inleven in een persoon van het kamp en daar informatie aan koppelen.

 • Het resultaat moet een verzorgd dagdeel zijn met informatieve tekst en plaatjes.

Op deze punten kan worden gelet:

 • Hoe was de samenwerking? Overleg, verantwoordelijkheid nemen, en conflict oplossing bijvoorbeeld.

 • Hoe is de layout? Te veel, te weinig plaatjes, tekst opbouw. Netjes geschreven enz.

 • Hoe is de informatie gegeven en hoe laten de leerlingen zien dat ze van de informatie geleerd hebben.

Lesactiviteiten

Introductie
Maak tweetallen. U bepaalt zelf hoe de tweetallen worden samengesteld. U introduceert de webkwestie.

Kern
De leerlingen bekijken de webpagina's die ze kunen vinden onder het kopje infobronnen. Ze letten hierbij op de punten die bij de opdracht gegeven zijn!Daarna bedenken ze wat voor een soort persoon ze willen beschrijven in hun dagbeschrijving. (dus jong/oud, man/vrouw, welke bezigheden er overdag werden gedaan enz.) Ze schrijven dit kort op. Nu hebben de leerlingen een opzet en schrijven een dagbeschrijving in het klad. Als dit klaar is lezen de leerlingen hun eigen verslag en controleren deze op fouten. Dan typen ze dit uit op de computer. Om het verslag een mooie layout te geven kunnen ze onder het kopje infobronnen verschillende plaatjes op de webpagina's kopiëren en gebruiken voor hun verslag. De leerkracht help hierbij als dit nog niet zo goed lukt.

Afluiting
De leerlingen printen na goedkeuring van de leerkracht het geheel uit en krijgen een beoordeling. Deze vragen zouden aan de leerlingen kunnen worden gesteld:

 • Hoe ging de samenwerking? Wat ging wel goed en wat niet?
 • Wat zou je de volgende keer beter kunnen doen?
 • Hebben jullie alles samen gedaan of hebben jullie de taken verdeeld?
 • Had een van jullie de leiding?
 • Vonden jullie het moeilijk om je in te leven in iemand van het kamp?
 • Hebben jullie veel informatie gebruikt van de webpagina's in jullie dagbeschrijving?
 • Wat wisten jullie al? En wat niet?

Link naar de les

Deze les is te vinden op: TweedeWO_dagbeschrijving