M.S. 658 - 739 Tijd van monniken en ridders

Willibrord

Hıristiyanlığın Yayılması

M.S. 690 tarihinde, Kuzey Umbria bölgesinden gelen Willibrord adlı bir İngiliz keşiş, Ren Nehri'nin o zamanki ağzını oluşturan şimdiki Katwijk kasabasının bulunduğu yerde sahile çıktı. Bir grup meslektaşı ile birlikte Frizlerin ülkesinde Hıristiyanlığı yayma arzusunda idi. Frizler, Westerschelde'den Dokkum'a kadar uzanan sahil şeridinde yaşıyorlardı. Toprakları, yüzyıl önce Hıristiyanlığı kabul etmiş Frank Krallıkları'na komşuydu. Ren Nehri kıyısındaki sahil şehri Dorestad ve Utrecht yerleşim birimi sınırdaydı. Devamlı çıkan savaşlar yüzünden Frizler bazen biraz güneye ya da Franklar biraz kuzeye kaydıkları için, bu kalıcı bir sınırı teşkil etmiyordu. Kazanılan bir zaferden sonra, M.S. 630 yılında bir Frank kralı, bugün Utrecht Dom Kilisesi'nin bulunduğu yere bir kilise inşa ettirdi. Ancak bundan kısa bir süre sonra, bu kilise Frizler tarafından yıkıldı.

Willibrord'dan önce gelenler de, ateşli Frizlere din değiştirtmenin çok da kolay bir görev olmadığını görmüşlerdi. Bu yüzden, Willibrord öncelikle destek aramaya başladı.

Frank kralını ve Roma'da Papa'yı birkaç kez ziyaret etti ve sonra Papa, Willibrord'u Frizlerin Başpiskoposu olarak atadı. M.S. 696 tarihinde Willibrord Utrecht şehrine yerleşti. Daha önce Frizler tarafından yıkılan kiliseyi yeniden inşa ettirdi ve yeni kilise binasını San Salvator'a diğer bir deyişle Hz. İsa'ya adayacağı kilisenin kurulması emrini verdi.

Akabinde, misyonerler Utrecht şehrinden ayrılıp Friz topraklarına gittiler. Orada başarılı da oldular. Willibrord'un yaşamının sonuna kadar (M.S. 739'da öldü) yeni dini inancın sahil bölgesinde üstünlük sağlamasını gerçekleştirdiler. Ancak, geriye kalan Friz topraklarında yeni inanca gösterilen direnç oldukça güçlüydü. O bölgede bulunan seçkinler ve diğer yetki sahipleri misyonerleri Frankların adamı (yandaşları) olarak görüyorlardı. Dolayısıyla eskiden beri mevcut olan inançlarını yani Wodan ve Donar gibi tanrılarına inanmayı sürdürdüler. M.S. 8. yüzyılın sonunda ancak, Frank silahları Friz direncini kırmayı başarabildi.