Tijd van televisie en computer

Roerige tijden

Diemenaren en protest

De opstanden tegen het gezag en de weerzin tegen een burgerlijk leven, in de jaren ’60 van de vorige eeuw, lieten ook Diemen niet ongemoeid. Dit uitte zich in verzet tegen de plannen van de gemeente Diemen, die de boerderijen en landerijen in Diemen-Zuid en Diemen-Noord wilde opofferen aan respectievelijk woningbouw en lichte industrie.

 

Verder lezen: HKD tijdschrift  1-2012, 2-2016, 1-2017

verder kijken: https://www.youtube.com/watch?v=IUzUXoA4JBM