Tijd van wereldoorlogen

Op sportvelden

En in het zwembad, op het ijs of op de weg

Schaatsen, voetballen, zwemmen, fietsen, boksen, hardlopen en honkballen: vooral in deze takken van sport hebben Diemenaren de afgelopen honderd jaar zo nu en dan de landelijke media gehaald. Afgezien van de Diemer IJsclub ontstonden in Diemen pas in de 20ste eeuw sportverenigingen, die onontbeerlijk waren voor teamsporten, voor competities en voor een veld, terrein of baan.

Voor zover we weten is de in 1887 opgerichte Diemer IJsclub de oudste sportvereniging van Diemen. Geschaatst werd er toen op de Weespertrekvaart of Keulsevaart, uiteraard alleen bij strenge vorst. Al vanaf het ontstaan van Diemen moet er aan schaatsen gedaan zijn. Bij archeologisch onderzoek in Oud-Diemen zijn glissen (van been vervaardigde schaatsen) opgegraven die uit de 12de eeuw moeten dateren. Schaatsen was vroeger van groot praktisch nut. In het waterrijke Nederland kon je over het ijs plekken bereiken waar je anders niet zo makkelijk kwam en je kon ook veel sneller ergens komen. Daarnaast was het ijs ook een gezellige, soms ook amoureuze ontmoetingsplek, waar menige verkering ontstaan zal zijn.

Of er in vroeger eeuwen in Diemen nog aan bijvoorbeeld polsstokspringen of iets als kaatsen gedaan werd is niet bekend. Wel aan harddraverijen te paard, terwijl herberg Huis te Ruste bij de Diemerbrug in zijn theetuin een kegelbaan had. Later was er op Koninginnedagen ook nog het traditionele ringsteken te paard maar sport in verenigingsverband, zoals we dat tegenwoordig kennen, ontstond in Diemen - afgezien dan van de ijsclub - pas in de 20ste eeuw.

In 1931 kreeg Diemen zijn eigen Diemer Voetbal- en Atletiekvereniging (DVAV, nu SV Diemen). Tot die tijd voetbalden inwoners van Diemen bij Amsterdamse clubs. Een terrein aan de Ouderkerkerlaan diende als voetbalveld. Ook andere sporten werden toen populair zoals het wielrennen, waarin de uit Diemen afkomstige Henk Griffioen uitblonk.

In de zwemsport oogstte de Diemense zwemster Iet van Feggelen veel roem door in 1938 het wereldkampioenschap rugcrawl te winnen. Ook de bokser Joop Niemans bevocht zich een ereplaats in de Diemense sportgeschiedenis o.a. door in het oorlogsjaar 1944 landverrader Cees Olij in een boksduel knock out te slaan. Op het ijs deed in de jaren ’30 de Diemense schaatser Jaap Havekotte van zich spreken. Hij nam in 1937 deel aan de Europese kampioenschappen in Oslo. In 1948 begon hij in Amsterdam met de productie van de beroemde Vikingschaatsen. Als hardloper moet hier ook Bert van Sijtveld genoemd worden, die in de jaren ’60 en ’70 niet alleen vele wedstrijden en marathons liep, maar ook zijn strijd tegen kanker mocht winnen.

Naast de uitblinkers zijn er in Diemen steeds heel veel mensen geweest voor wie sport gewoon een goede, leuke en gezonde vrijetijdsbesteding betekende. Zo was het in de vooroorlogse jaren op zomerse dagen altijd heel druk in het zwembad aan de Diem. Op dat water zag je toen ook nog heel wat kano’s en zeilboten. Van groot belang voor de sportbeoefening - maar dan hebben we het over heel wat jaren later - was de aanleg van nieuwe sportvelden, eerst op sportpark ‘Spoorzicht’ en later op sportpark ‘De Diemen’. Behalve gevoetbald kon daar ook gekorfbald, getennist en gehonkbald worden. Met name de honkbalspelers van Giants Diemen (later Survivors Diemen) werden landelijk bekend.

En minstens zo belangrijk was de opening in 1980 van het Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid, waar tal van Diemense kinderen leren zwemmen en waar ook Zwemvereniging ‘De Meeuwen’ onderdak vindt. Zwemles wordt ook gegeven in het AGO-zwembad. Een belangrijke sportaccommodatie is de Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan, waar o.a. gehandbald en gevolleybald word, terwijl in het gymnastiekgebouw aan de Schoolstraat onder meer judolessen gegeven worden door Judo Fritz. Van onschatbare waarde zijn natuurlijk ook de her en der aanwezige trapveldjes, baskets, klimrekken of tennismuren.

Jaap Haag

Verder lezen: Tijdschrift HKD, jrg. 12, 2002 - 1, 

https://www.svdiemen.nl/192/geschiedenis/