De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Statenbijbel - Vensterles PO 7-8

Groep 7-8

Devlet (Konsey) İncil’i

Samenvatting

In deze les staat de vensterplaat over de Statenbijbel centraal. Deze belangrijke bijbelvertaling was vanaf de verschijning in 1637 eeuwenlang het meest gelezen boek van Nederland. Dit venster laat zien welke rol de Statenbijbel had in de emancipatie van het geloof, de invloed van deze bijbelvertaling op onze taal en de relatie tussen de Bijbel (christendom), de Tenach (jodendom) en de Koran (islam).

 • vak: geschiedenis, taal, levensbeschouwing
 • tijdvak: 1600-1700 - Tijd van regenten en vorsten
 • doelgroep: groep 7-8 basisonderwijs
 • tijdsduur: 1 uur
 • groepsvorm: klassikaal, individueel of tweetallen/groepjes

Benodigdheden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over de betekenis van de drie heilige geschriften: Bijbel, Koran en Tenach
 • De leerlingen leren over het belang van een Nederlandse vertaling van de Bijbel
 • De leerlingen leren over de invloed van de Bijbel op de Nederlandse taal
 • De leerlingen leren over de relatie tussen de drie monotheïstische godsdiensten: islam, christendom en jodendom.
 • De leerlingen leggen verbanden met het nu

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • computers/tablets met internet 
 • computers met een opmaakprogramma
 • voor elke leerling een werkblad

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad 

Lesactiviteiten

Introductie

 • Er zijn twee opties om het onderwerp te introduceren: het bekijken en bespreken van de vensterplaat of het bekijken en bespreken van de klokhuisfilm over de Statenbijbel.

  Zijn er grote culturele verschillende in de klas of op het gebied van levensbeschouwing, dan biedt de vensterplaat over de Statenbijbel meer aanknopingspunten voor eigen inbreng van de leerlingen dan de klokhuisfilm.

Kern

 • De leerlingen maken individueel of in tweetallen de opdrachten van het werkblad. In de handleiding staan extra suggesties voor verdieping of verbreding van het programma.

Afsluiting

 • Bespreek klassikaal het werkblad en laat de leerlingen hun antwoorden en uitwerkingen presenteren. 

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Roelof van der Schans

Werkblad

 • Statenbijbel, gedrukt te Middelharnis, 19e/20e eeuw, naar voorbeeld uit 1657
 • Elias gevoed door de raven, icoon - Grieks Orthodox
 • Het offer van Abraham, c. 1612, Pieter Lastman - Rembrandthuis
 • Mozes en de tafelen der wet - bron onbekend