1945’ten bugüne Tijd van televisie en computer

Avrupa

Hollandalılar ve Avrupalılar

Hollanda, yalıtılmış konumda bir ülke değildir. Birlikte Avrupa'yı oluşturduğu civar ülkelerle yakın bağları vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, birkaç Batı Avrupa ülkesinin devlet adamları, Avrupa'nın geleceğinin yeniden savaş çıkmasını önlemek için karşılıklı işbirliğinde olduğunu anladılar. Öncelikle stratejik hammadde alanında işbirliğiyle işe koyuldular. Yaklaşık 1950 tarihinde kömür ve çelik bu öneme sahipti. Taş kömürü, o dönemde en önemli enerji kaynağıydı. Savaştan çıkmış Batı Avrupa'nın alt yapısını yeniden inşa edebilmek için büyük çapta çeliğe ihtiyaç duyuluyordu. Altı Avrupa ülkesi, 1951'de Paris Anlaşması'nı imzalayarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal - EGKS) kurdular. Bu anlaşma, diğer konuların yanında, topluluğa katılan altı ülke arasında (Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya ve İtalya) bu hammaddelerin serbest ticaretini düzenliyordu.

1957'de altı ülke Roma Anlaşması'nı imzalayarak daha ileri bir adım attı. Böylece AET yani Avrupa Ekonomik Topluluğu (Europese Economische Gemeenschap - EEG) gerçekleşti. Altı ülke arasında tüm malların serbest ticaretini sağlayacak gümrük birliği hayata geçirildi. AET, hemen, gıda teminini güvenli hale getirecek ve çiftçilerin gelirini artıracak ortak bir tarım politikası ile işe başladı. Roma Anlaşması, ayrıca, barışçıl amaçlarla nükleer enerji geliştirme araştırmaları yapmaya yönelik üçüncü Avrupa topluluğu olan EURATOM'un (Avrupa Atom Enerjisi Kurumu'nun) kurulmasını da öngörüyordu. Daha sonra, üç topluluk, Avrupa Topluluğu adıyla tek çatı altında toplandı. İleriki dönemde de, yani bugünkü adıyla Avrupa Birliği oldu.

Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği, birçok yönden büyük bir başarı örneği oldu. Diğer birçok Avrupa ülkesi de Birliğe üye olmak istedi. Önce Büyük Britanya, Danimarka ve İrlanda (1973'te) katıldı. Sonra güneye doğru genişleme Yunanistan (1981), İspanya ve Portekiz (1986) ile devam etti. 1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsveç de katılınca üye ülke sayısı on beşe çıktı. En büyük genişleme 2004 yılında oldu. Eskiden Doğu Bloku'nda olan 8 ülke ile Malta ve Kıbrıs da üyeliğe kabul edildiler. 2007'de Bulgaristan ve Romanya'nın katılımı ile üye sayısı 27'ye çıktı.

Sayıca devamlı artan bir Avrupa Birliği, devamlı artan bir oy, çıkar ve kültür birliği anlamına da geliyor. Aynı zamanda, Birliğin gelecekteki amaçları, yönelmesi gereken istikamet ve ortak bir Avrupa anayasası oluşturma ile ilgili önerileri Hollanda'nın reddetmesinden de anlaşıldığı gibi Avrupa işbirliğinde önceliklerin nerede olması hakkında fikir birliğine varmak giderek daha da zorlaşmaya başladı. Hollanda için Avrupa'sız bir gelecek neredeyse düşünülemeyecek bir boyuttadır. Ticaretimizin çok büyük bir bölümü Avrupa içinde gerçekleşmektedir. Farklı ekonomiler artık çok sıkı biçimde iç içe geçmiş durumdadır. İnsanların serbest dolaşımı sayesinde giderek artan ölçüde Avrupalı olduğumuz fikrine alışmaya başlıyoruz.