De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Canon wordt verplichte lesstof

De canon van Nederland, waarin vijftig hoogtepunten uit de nationale geschiedenis staan, wordt verplichte lesstof op basis- en middelbare scholen. Dat heeft minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) vanmiddag bekendgemaakt bij de presentatie van het slotrapport van de commissie-Van Oostrom, die de canon heeft samengesteld. De commissie heeft in de definitieve versie één onderwerp (‘venster’) vervangen. De zeventiende-eeuwse natuurwetenschapper Christiaan Huygens krijgt een zelfstandige vermelding, ten koste van de boekdrukkunst. Ook worden enkele nieuwe symbolen opgenomen: een watermolen in plaats van een kaart van de Beemster, en de ‘Cromhoutpanden’ aan de Herengracht in Amsterdam, uit de zeventiende eeuw, in plaats van een plaatje van negentiende-eeuwse panden dat per abuis in de canon stond. De voorzitter van de canoncommissie, mediëvist Frits van Oostrom, is „blij” dat de canon wordt opgenomen in de kerndoelen. „Nu gaat de Inspectie van het Onderwijs er op toezien. En het is prettig dat ons werk niet in een la belandt.” Minister Plasterk overlegt met scholen om onderwijs in de canon met ingang van 2008 verplicht te stellen.

NRC