De Stijl

De Stijl VO Onderbouw

Leerdoelen

 • Specifieke leerdoelen:
  De leerling kan werk en filosofie van De Stijl herkennen en in eigen werk toepassen.
  De leerling kan een werkstuk met de vormgevingsprincipes van De Stijl maken.
 • Algemene leerdoelen:
  De leerling kan materialen, technieken en ideeën onderzoeken en toepassen.
  De leerling kan verschillende fasen van het ontwerpproces onderscheiden en toelichten.
  De leerling kan een onderzoek en een werkstuk presenteren met beeld, geluid en computer.
  De leerling kan reflecteren op eigen en andermans werk, zowel op product als op proces.

Benodigde voorkennis

Ervaring met groepswerk

Randvoorwaarden

 • Computers, bij voorkeur ook een beamer
 • Boeken en extra informatie over De Stijl

Beoordeling

De leerling krijgt drie cijfers: voor de bronnenbundel, de opdrachten en de keuzeopdracht.

Lesactiviteiten

Klassikale introductie
Introduceer de vormgevingsprincipes van De Stijl. Verwijs bijvoorbeeld naar de vormgeving van l'Oreal. Of laat een documentaire en reproducties zien over leven en werk van Mondriaan of andere kunstenaars van de Stijl. Voer vervolgens een onderwijsleergesprek over de Stijl. Stel o.a. deze vragen:

 • Wat valt je het meest op aan De Stijl?
 • Vind je De Stijl mooi of lelijk? Waarom?
 • Zou je een kunstwerk van De Stijl op je kamer hangen?

U kunt na de introductie twee lesuitvoeringen volgen: in 2 lesuren of in 10 blokuren.

Uitvoering 1: De Stijl in 2 lesuren
Na de klassikale introductie op De Stijl voeren leerlingen een kleine zoekopdracht uit en passen ze de vormgevingsprincipes toe in een klein werkstuk. Ze maken een keuze uit zes opdrachten. Leerlingen reflecteren op elkaars werk. De afsluiting bestaat uit presentaties waarin leerling hun keuzes toelichten.

Uitvoering 2: De Stijl in 10 blokuren
Na de klassikale introductie stellen leerlingen groepsgewijs een hoofdstuk voor een bronnenbundel samen. Daarna passen ze vormgevingsprincipes van De Stijl toe in een klein werkstuk. Ze kiezen daarbij uit zes opdrachten.
Tot slot ontwerpen de leerlingen het interieur en het exterieur van een gebouw in de vormgeving van De Stijl. Leerlingen reflecteren op elkaars werk. De afsluiting bestaat uit presentaties waarin leerling hun keuzes toelichten.

Bijlagen

Link naar de les

Download de complete les: 36_VO_DeStijl_SLO.pdf